Ghid de crestere

luni, 29 iunie 2015

Cerere cu privire la abrogarea Art. 11 - cu privire la distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei şi art 15 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinului Ministrului Sănătăţii - ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014,

Domnului Ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
Domnului Ministru al Sănătăţii,
Domnului Ministru Mediului şi Schimbărilor Climatice
Cerere
cu privire la abrogarea Art. 11 - cu privire la distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei şi art 15 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinului Ministrului Sănătăţii - ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014,

Precizarea unei distanţe de amplasare a unui obiectiv zootehnic fără a fi fundamentat ştiinţific şi legal contravin oricărui principiu de mediu sau de sănătate publică aplicat în Comunitatea Europeană. Din analizarea Ordinul 119 din 2014 al Ministrului Sănătăţii şi compararea cu legislaţia naţională şi europeană din domeniu, cât şi cu literatura de specialitate consultată, rezultă clar o neconcordanţă între acest ordin şi prevederi legale naţionale şi europene, căt şi defavorizarea fermierului/gospodarului român în comparaţie cu cel european. Legislaţia naţională trebuie să fie armonizată cu legislaţia europeană, deasemenea, ar trebuie să protejeze cetăţeanul şi să-l ajute indiferent dacă este producător sau consumator. Între cele două categorii trebuie să existe o legislaţie care să nu dezavantajeze o parte şi să avantajeze pe alta. Ordinul 119/2014 dezavantajează fermierii români căt şi pe micii gospodari, încălcându-le drepturile fundamentale cu privire la creearea unui climat propriece pentru dezvoltarea şi bunăstarea lor.
Având în vedere cele prezentate solicităm abrogarea Art. 11 - cu privire la distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei şi art 15 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinului Ministrului Sănătăţii - ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014, deoarece reglementarea strictă a unor distanţe minime între unităţile care produc discomfort, în speţă exploataţiile zootehnice/gospodăriile populaţiei şi locuinţe, precum şi numărul maxim de animale pe exploataţie zootehnică/gospodărie contravin cu prevederile din Constituţia României, art 148, Legea 278/2013, O.U.G. 195/2005, Ordin Ministerul Mediului şi gospodăririi Apelor 1182 din 22.11.2005 şi Ordin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr 1270 din 30.11.2005 cât şi  DIRECTIVA (UE) Nr. 75 din 24 noiembrie 2010.

În urma celor expuse rezultă necesitatea modificării urgente a situaţiei existente în fapt deoarece produc consecinţe socio-economice deosebit de grave în mediul societăţii româneşti.


Niciun comentariu: