marți, 19 septembrie 2017

Caracteristici productive ale hibrizilor de găini ouătoare

Pentru a veni în sprijinul crescătorilor de găini ouătoare, am realizat o prezentare comparativă a hibrizilor care se găsesc pe piaţa românească şi pe cea europeană.
Aşadar, dacă discutăm despre potenţialul genetic al hibizilor de găini ouătoare, HY-Line Brown şi HY-Line W36 au un potenţial de 357 de ouă respectiv 340 ouă (vezi tabel). 

Din punct de vedere al producţiilor de ouă obţinute în condiţii de fermă, observăm că cei doi hibrizi au o producţie mult mai bună, de 351 ouă respective 332-339 ouă. Consumul de furaje pentru producerea unui ou este de 142 g la Robar SL 2001 şi 95 g la HY-Line W36.

Din datele comparative privind greutatea medie a ouălor, observăm că hibridul HY-Line Brown are cele mai bune performanţe, respectiv o greutate medie a ouălor de 62,7 g la vârsta de 34 de săptămâni şi 66,9 g la vârsta de 70 săptămâni.

Greutatea corporală a găinilor ouătoare diferă în funcţie de hibrid. Astfel, hibridul de ouă HY-Line W36 este cel mai uşor, cu 1580 g la 70 săptămâni, iar hibridul Robar SL2001 are greutatea de 2270 g.


Alegeţi hibridul potrivit fermei dvs.!

În momentul în care achiziţionaţi hibrizi de găini ouătoare trebuie să aveţi în vedere toţi factorii amintiţi anterior. Dintre aceştia, cei mai importanţi sunt: producţia de ouă, consumul de furaj per ou şi greutatea corporală a găinilor.

Consumul de furaje şi producţia de ouă influenţează în mod direct cheltuielile unei ferme care exploatează găini ouătoare, iar greutatea corporală este necesară pentru calcularea densităţii pe metru pătrat, debitul de aer necesar, număr de cuibare, precum şi frontul de furajare şi adăpare.

Comparând datele prezentate, se observă că fiecare hibrid prezintă avantaje şi dezavantaje. În ţara noastră, la momentul actual, cel mai utilizat hibrid este HY-Line Brown.

Decizia cu privire la tipul de hibrid pe care crescătorul doreşte să îl achiziţioneze trebuie să fie cât mai bine fundamentată şi să se adapteze la necesităţile şi la particularităţile fiecărei ferme în parte.


STANDARDE MINIME PENTRU GĂINILE OUĂTOARE

Standardele minime ce trebuie respectate pentru găinile ouătoare sunt prevăzute în Directiva 1999/74/CE a Consiliului Europei. Directiva nu se aplică în cazul unităţilor cu mai puţin de 350 de găini ouătoare şi a unităţilor care cresc găini ouătoare de prăsilă. Cu toate acestea, unităţile în cauză continuă să se supună cerinţelor relevante ale Directivei 98/58/CE.


Dispoziţii aplicabile la sistemele alternative

Toate sistemele de creştere trebuie dotate astfel încât toate găinile ouătoare să aibă: fie alimentatoare lineare, care asigură cel puţin 10 cm pe cap de pasăre, fie alimentatoare circulare, care asigură cel puţin 4 cm pe cap de pasăre; fie jgheaburi de băut continue, ce asigură 2,5 cm pe cap de găină, fie jgheaburi de băut circulare, ce asigură 1 cm pe cap de găină.

De asemenea, acolo unde se folosesc dispozitive tip biberon sau căni, trebuie să existe cel puţin un dispozitiv tip biberon sau o cană la fiecare 10 găini. Atunci când punctele de băut sunt plumbuite, cel puţin două căni sau două dispozitive tip biberon trebuie să se afle în apropierea fiecărei găini.

Trebuie prevăzut cel puţin un cuibar la fiecare şapte găini. Atunci când se folosesc cuibare de grup, trebuie să fie cel puţin 1 mp de spaţiu de cuibar pentru cel mult 120 găini. Stinghiile trebuie să fie adecvate, fără margini ascuţite şi care să asigure cel puţin 15 cm pe găină.

Stinghiile nu trebuie să fie montate deasupra gunoiului; distanţa orizontală dintre stinghii trebuie să fie de cel puţin 30 cm, iar distanţa orizontală dintre stinghii şi perete trebuie să fie de cel puţin 20 cm.

În cazul în care sistemele de creştere sunt folosite acolo unde găinile ouătoare se pot mişca liber între diferite niveluri: trebuie să nu existe mai mult de patru niveluri; spaţiul de trecere între niveluri trebuie să fie de cel puţin 45 cm; locurile de băut şi de mâncat trebuie distribuite în aşa fel încât să ofere acces egal pentru toate găinile; nivelurile trebuie aranjate astfel încât să împiedice căderea pe nivelurile inferioare.

În cazul în care găinile ouătoare au acces la spaţii în aer liber: trebuie să existe mai multe deschizături auxiliare care să ofere acces direct afară, de cel puţin 35 cm înălţime şi 40 cm lăţime şi dispuse de-a lungul întregii clădiri; în orice caz, este nevoie de o deschidere totală de 2 m la 1000 de găini.

Spaţiile în aer liber trebuie să fie: de o suprafaţă corespunzătoare densităţii de păsări şi caracteristicilor solului, pentru a preveni orice contaminare şi dotate cu adăpost pentru vreme rea şi protecţie împotriva animalelor de pradă şi, după caz, cu jgheaburi de băut corespunzătoare.

Densitatea de păsări nu trebuie să depăşească nouă găini ouătoare pe mp de suprafaţă utilizabilă. Cu toate acestea, acolo unde suprafaţa utilizabilă corespunde suprafeţei de teren disponibile, statele membre pot, până la data de 31 decembrie 2011, să autorizeze o densitate de păsări de 12 găini pe mp de suprafaţă disponibilă pentru stabilimentele care aplică acest sistem la data de 3 august 1999.

În numărul viitor vom prezenta dispoziţiile aplicabile creşterii în sisteme de coteţe neîmbunătăţite şi îmbunătăţite.
SURSA: REVISTA FERMA

marți, 5 septembrie 2017

Oul si puiul dau bine... mai mult in eticheta!

De o buna perioada de timp, atunci cand ma aflu intr-un magazin alimentar dau o raita si pe la sectorul cu produse avicole (oua si produse din carne de pasare). Dupa marele scandal al „oului stresat”, mai toti producatorii din domeniu se intrec sa inscriptioneze ambalajele cu tot felul de mesaje.
De exemplu: „gaini crescute cu cereale”, „gaini crescute cu furaj natural”, „oua de la tara”, „oua de la bunica”, mai ramane sa mai spunem gaini crescute cu aer” si atunci cred ca va fi in regula pentru consumatorul de rand. Tot romanul ar trebui sa stie ca minim 70 la suta din furajul administrat gainilor ouatoare este compus din cereale. Asadar, acest gen de mesaje sunt doar instrumente de marketing si in nici un caz nu au legatura cu valoarea nutritiva a oului sau cu structura acestuia.

Oul şi puiul dau bine....mai mult în etichetă, Revista Ferma, Timişoara nr 3, ISSN:1454-7732, februarie 2015, pg 106


Asiguraţi un climat corespunzător în adăposturile de păsări!

Temperatura şi umiditatea sunt factori deosebit de importanţi pentru toate categoriile de păsări. Aceştia trebuie să asigure în permanenţă confortul termic, pentru ca păsările să pună în evidenţă toate caracterele productive. Temperatura şi umiditatea sunt într-o strânsă legatură, ele influenţând mecanismul de termoreglare al păsărilor.

Termoreglarea 

Capacitatea de termoreglare a păsărilor variază mai ales în funcţie de vârstă. Păsările dispun de mecanisme de termoreglare mai puţin elastice decât mamiferele, rezultând astfel o adaptare mai greoaie la factorii de temperatură. 

Deplina funcţionare a mecanismului de termoreglare se realizează abia la vârsta de 2-3 săptămâni. Astfel, variaţiile de temperatură din adăpost trebuie să fie foarte mici, iar temperatura trebuie asigurată exact între limitele prevăzute de tehnologiile de creştere şi exploatare a fiecărui hibrid în parte.

Temperatura normală a păsărilor este de 41-42oC, acest lucru implicând un studiu complex al confortului termic care trebuie asigurat.

Dacă în adăposturi este o căldură uscată (umiditatea relativă se situează sub 50%) apare fenomenul de deshidratare a păsărilor; acestea resimt senzaţia de sete, apare scăderea consumului de furaje şi, implicit, fermierul înregistrează pierderi economice. 

În halele de păsări unde nu se reuşeşte realizarea parametrilor tehnici (mai ales în anotimpurile călduroase), umiditatea relativă a aerului poate scădea până la 30-35%. De aici apar numeroase tulburări de comportament, rezultat al dezechilibrelor neuro-endocrino-metabolice.

O umiditate mult mai mare (peste 80%), asociată cu o temperatură scăzută, duce la o umezeală excesivă în adăpost, la deteriorarea prematură a aşternutului şi apariţia bolilor „a frigore”. 

Excesul de umiditate este un factor determinant în apariţia bolilor respiratorii ca microplasmoza, bronşita infecţioasă, laringotraheita etc.

Cea mai dificilă perioadă din punct de vedere termic şi al umidităţii este perioada de demaraj şi în special primele şapte zile. Din acest motiv trebuie să avem o grijă deosebită pentru respectarea întocmai a condiţiilor tehnice de exploatare. 

Neasigurarea condiţiilor termice şi a umidităţii relative duce la pierderi economice importante şi, în primul rând, la tararea păsărilor, astfel încât remedierea producţiei se realizează deosebit de greu. 


Consumul de apă

Un element deosebit de important folosit în creşterea şi exploatarea găinilor ouătoare este apa, care asigură desfăşurarea în bune condiţii a tuturor proceselor fiziologice din organismul păsărilor. Apa poate ajunge în organism pe două căi: ca apă de băut şi conţinutul de apă din compoziţia furajelor.

Cantitatea de apă necesară desfăşurării proceselor fiziologice normale, depinde de o serie de factori: natura nutreţului consumat, temperatura mediului ambiant şi nivelul de producţie. 

În general, se consideră ca fiind optim din punct de vedere fiziologic aportul de două grame de apă pentru un gram de furaj consumat. Pentru asigurarea necesarului de apă din ouă se consideră că pentru un gram de apă din ou trebuie consumate două grame de apă.

Neasigurarea temperaturii apei influenţează foarte mult consumul; astfel, dacă temperaturile sunt foarte ridicate faţă de normal, volumul mediu de apă creşte uneori chiar şi până la dublu.

În momentul în care păsările suferă de sete, primul simptom este scăderea ouatului. După această perioadă de însetare, chiar dacă se revine la programul normal de administrare a apei, procentul iniţial de ouat se reface foarte greu. 

Din aceste motive, apa trebuie administrată păsărilor la discreţie, în sisteme automate de adăpare.


SFATURI PRACTICE

Pentru gospodăriile populaţiei: lucrurile sunt mai simple, datorită faptului că păsările sunt crescute în spaţii mari, cu o densitate redusă. Ca măsuri de prevenire a temperaturilor excesive menţionăm: asigurarea unor umbrare; asigurarea unei cantităţi suficiente de apă la temperatura de aproximativ 20-22oC; administrarea de vitamine hidrosolubile pentru evitarea stresului.

Pentru sistemele de ceştere semi intensiv şi intensiv: acolo unde avem densităţi mari de păsări pe m2, de la 6-7 păsări în cazul găinilor ouătoare sau 16-20 pui de carne, fermierul trebuie să aibă în vedere asigurarea funcţionării corecte a instalaţiilor de ventilaţie şi dimensionarea corespunzătoare a acestora. Instalaţiile de apă trebuie să fie funcţionale şi să asigure frontul de adăpare pentru toate păsările. 

La mijlocul zilei, când temperature exterioară înregistrează cele mai mari valori, în halele “oarbe” trebuie să fie închisă lumina. În cazul halelor de producţie care sunt dotate cu sisteme de umidificare a aerului este obligatoriu să verificăm dacă acestea funcţionează corect şi să urmărim în permanenţă corelarea factorilor temperatură - umiditate.

La fel de importantă este şi administrarea de vitamine hidrosolubile în apa de băut, pentru diminuarea sau evitarea stresului. Acolo unde există posibilitatea, recomandăm micşorarea densităţii de păsări pe m2.

sâmbătă, 2 septembrie 2017

Pregătiţi-vă din timp pentru sezonul rece!

Temperatura şi umiditatea sunt factori deosebit de importanţi pentru toate categoriile de păsări ţn timpul iernii. Aceştia trebuie să asigure confortul termic în permanenţă, pentru ca păsările să poată pună în evidenţă toate carcacterele productive.

Temperatura şi umditatea la păsări

Temperatura şi umiditatea sunt într-o strânsă legatură, ele influenţând mecanismul specific de termoreglare.Capacitatea de termoreglare a păsărilor variază mai ales în funcţie de vârstă. Păsările dispun de mecanisme de termoreglare mai puţin elastice decât mamiferele, rezultând astfel o adaptare mai anevoioasă la factorii de temperatură. Deplina funcţionare a mecanismului de termoreglare, la păsări, se realizează de abia la vârsta de 2-3 săptămâni. În aceste condiţii, variaţiile de temperatură din adăpost trebuie să fie foarte mici, iar temperatura trebuie asigurată exact cât este prevăzut de tehnologiilor de creştere şi exploatare a fiecărui hibrid în parte.Se ştie faptul că temperatura normală a păsărilor este de 41-42oC, acest aspect implicând un studiu complex al confortului termic care trebuie asigurat.Astfel, dacă în adăposturi este o căldură uscată (umiditatea relativă se situează sub 50%), apare fenomenul de deshidratare a păsărilor; acestea resimt senzaţia de sete, apare scăderea consumului de furaje şi, implicit, se ajunge la pierderi economice semnificative.În halele de păsări unde nu se reuşeşte realizarea parametrilor tehnici (mai ales în anotimpurile călduroase), umiditatea relativă a aerului poate scădea până la 30-35%. Această sădere va duce la numeroase tulburări de comportament, rezultat al dezechilibrelor neuro-endocrino-metabolice.O umiditate mult mai mare (peste 80%), asociată cu o temperatură scăzută, duce la o umezeală excesivă a aerului din adăpost, deteriorarea prematură a aşternutului şi apariţia bolilor “afrigore”. Excesul de umiditate este un factor determinant în apariţia bolilor respiratorii ca microplasmoza, bronşita infecţioasă, laringotraheita etc.Trebuie reţinut că cea mai dificilă perioadă din punct de vedere termic şi al umidităţii, este perioada de demaraj, şi în special primele şapte zile. Din acest motiv trebuie să avem o grijă deosebită pentru respectarea întocmai a condiţiilor tehnice de exploatare. Neasigurarea condiţiilor termice şi a umidităţii relative duc la pierderi economice importante şi, în primul rând, la tararea păsărilor, astfel încât remedierea producţiei se realizează deosebit de greu. 

Lumina

Datorită faptului că păsările sunt deosebit de sensibile la intensitatea şi durata fluxului luminos, acest subiect trebuie tratat ca atare.Pentru păsări, lumina, reprezintă un stimul fiziologic de care depind atât funcţiile de relaţie, cât şi cele vegetative. Cel mai puternic stimul este lumina albă, care se obţine prin combinarea proporţională a celor şapte culori monocromatice. În literatura de specialitate, pentru hibrizii de găini ouătoare sunt specificate şi alte tipuri de culori ale luminii, cu avantaje şi dezavantaje. Astfel, lumina albastră, tip neon, poate produce peturbări ale producţiei de ouă şi a stării de sănătate. Lumina de culoare roşie induce o precocitate a intensităţii ouatului dar nu se corelează cu creşterea normală în greutate a păsărilor. Avantajul pe care îl aduce folosirea luminii roşii este doar de reducerea fenomenului de pică şi a celui de canibalism. Dacă lumina roşie previne sindromul de pică, lumina verde favorizează apariţia acestuia, dar are un efect stimulator asupra producţiei de ouă. Cea mai benefică pentru efectivele de găini ouătoare este lumina incadendescentă, dar prezintă şi dezavantajul că folosirea îndelungată determină o reducere a procentului de ouat, precum şi creşterea numărului de găini oarbe.

Ce facem iarna cu găinile ouătoare?

Este o chestiune destul de simplă şi se poate interveni cu succes, fără a creşte prea mult cheltuielile cu efectivul de păsări.Diminuarea ouatului sau chiar încetarea acestuia în perioada toamnă - iarnă are drept cauză următorii factori: lumina, temperatura şi furajarea.Aşa cum am precizat anterior, cel mai puternic stimul este lumina albă, care se obţine prin combinarea proporţională a celor şapte culori monocromatice. Reducând durata de lumină sub 15 ore pe zi, lucru care se întâmplă în perioada de toamnă - iarnă, corelat cu scăderea temperaturii ambientale sub 15oC, automat procentul de ouat scade, până la încetarea acestuia.În ceea ce priveşte furajarea, menţionăm faptul că alimentaţia de bază pentru găinile din gospodăriile populaţiei este formată din porumb boabe şi diverse nutreţuri verzi, ceea ce asigură o parte din necesarul nutritiv zilnic. În sezonul de iarnă, nutreţurile verzi dispar din alimentaţie, ceea ce duce la o reducere drastică a substanţelor nutritive, cu implicaţii negative directe asupra ouatului.

Năpârlirea şi reluarea ouatului

Toate aceste aspecte, care se manifestă în perioada de toamnă - iarnă sunt, pe de o parte, benefice, deoarece se induce fenomenul de năpârlire a găinilor, astfel încât acestea mai pot fi folosite o perioadă pentru ouat.Năpârlirea este un fenomen fiziologic normal la păsări, de regenerare a organismului şi se manifestă prin încetarea ouatului şi pierderea penelor. Prin revenirea la factorii normali de producţie, temperatură, lumină şi furajare găinile reîncep, fiziologic, ouatul.În gospodăriile populaţiei, datorită nerespectării parametrilor tehnologici, păsările nu mai reintră în ouat după faza de năpârlire. Pentru a remedia acest lucru, recomandăm amplasarea în adăposturile de păsări a unor becuri, pentru prelungirea perioadei de lumină. Din punct de vedere al temperaturii, în sezonul de iarnă păsările nu trebuie să mai fie eliberate prin curţi, ci menţinute în adăposturi, cu respectarea normei pe suprafaţă (5-6 găini pe metru pătrat).Datorită caldurii biologice, se poate menţine o temperatură acceptabilă în spaţiile de creştere. Dacă zilele sunt prea friguroase, atunci se impune instalarea unor surse de încălzire, pentru a ridica temperatura până la 15-18oC. La capitolul furajare este necesară introducerea de suplimente proteico-vitaminico-minerale în furaj, cu scopul de a asigura necesarul de hrană pentru întreţinere dar şi pentru producţia de ouă. 

Costuri suplimentare

Din punct de vedere al costurilor, putem vorbi despre o investiţie minimă pentru a asigura condiţiile optime pentru ouat la efectivele de păsări din cadrul gospodăriei.Dacă luăm în considerare un efectiv de 60 de găini ouătoare, consumul mediu de furaj este de 100-150 grame de furaj pe cap de pasăre. Pentru zece zile, consumul de furaj este de maxim 100 kg, din care: 90 de kg porumb şi 10 kg concentrat proteico-mineralo-vitaminic tip Atico Layer.Un kg de porumb este 0,7 lei, iar un kg de furaj concentrat costă 2,3 lei, rezultând că la un efectiv de 60 de păsări, pentru zece zile, va apărea un cost suplimentar de 86 de lei, reprezentând concentratul administrat în furajare (preţuri orientative).Pentru asigurarea luminii în adăpost se vor amplasa două surse de lumină fluorescente, cu un consum de 20 watt/oră/sursă. Astfel, pentru a suplimenta orele de lumină, la minim trei ore de funcţionare se va consuma curent electric de 120 watt; rezultă la zece zile de utilizare 1,2 kwatt, ceea ce înseamnă aproximativ 0,5 lei pentru un efectiv de 60 de păsări, pentru zece zile.Din punct de vedere al temperaturii este mai greu de contabilizat costul suplimentar, deoarece consumul de curent electric, dacă se folosesc surse de încălzire electrice, depinde foarte mult de tipul adăpostului, de suprafaţa acestuia, precum şi de izolaţia termică şi nu numai. Cu aproximaţie însă, putem considera un consum în valoare de 30 de lei.Adunând toate valorile pe care le-am prezentat până acum, rezutlă că timp de zece zile, pentru un efectiv de 60 de găini ouătoare, se vor cheltui în sezonul rece 116 lei, ceea ce înseamnă un cost suplimentar pe cap de pasăre de 1,9 de lei pentru zece zile. Respectând câteva dintre sfaturile noastre, veţi reuşi să aveţi ouă din gospodăria proprie în perioada de iarnă.

Puii de carne în prag de sezon rece

Dacă la găinile ouătoare lucrurile sunt mai simple, la puiul de carne, din cauza cerinţelor fiziologice ridicate, lucrurile se schimbă.În general, în prag de toamnă, puii obţinuţi în gospodăriile populaţiei au o greutate de aproximativ 500-700 grame. Pentru o trecere uşoară peste sezonul rece, recomandăm întreţinera puilor în încăperi închise, bine izolate termic, pe aşternut permanent, pe care îl vom împrospăta o dată pe lună, cu o denstitate de zece pui pe metru pătrat. În adăposturi vom amplasa surse auxiliare de căldură, care însă vor duce la o creştere a preţului de producţie.Din punct de vedere al furajării, costurile sunt asemănătoare cu cele prezentate în cazul găinilor ouătoare; diferă doar valorile nutritive ale furajelor, care au fost prezentate în numerele anterioare ale revistei.

joi, 31 august 2017

EXPO ZOO AGROIND 2017 dă ORA EXACTĂ în ZOOTEHNIE!

În perioada 7-8 septembrie 2017 are loc la Vaslui ediţia a XV-a a expoziţiei pentru zootehnie, tehnică agricolă şi industrie alimentară – EXPO ZOO AGROIND Vaslui.
Potrivit organizatorilor, anul acesta se doreşte a fi cea mai mare expoziţie de animale din România, astfel vor participa peste 60 de fermieri, crescători de animale cei mai reprezentativi din zona Moldovei cât şi cele 5 staţiuni de cercetare din zootehnie din România cât şi Facultatea de Zootehnie de la Iaşi.
Vizitatorii vor putea admira şi aprecia peste 120 de exemplare din specia taurine din diverse rase de lapte sau carne, cum ar fi: Angus, Charolaise sau Limousine, Holstein cât şi rase autohtone ca Bălţată cu negru sau roşu românească, Brună de Maramureş şi rase pe cale de dispariţie cum ar fi Sura de Stepă.
La specia ovine vor fi prezente în expoziţie peste 250 de capete din diverse rase, de exemplu Karakul cu toate varietăţile de culoare, Ţurcană sau Oaia cu cap negru (Carabaş) dar şi exemplare din rase de import Suffolk şi aşa mai departe. Cum stână fără câini nu se poate, vor fi prezente exemplare canine din rasa ciobănesc mioritic, carpatin şi de bucovina.
Din această expoziţie nu vor lipsi păsările, de la prepeliţe, găini din rase de genofond cât păsări de ornament. Pentru ca tabloul să fie complet, vor fi expuse şi exemplare de cabaline din Herghelia Naţională de la Dumbrava, Neamţ, dar şi din mediul privat.
Pe lângă toate aceste în cadrul expoziţiei va fi organizată o stână tradiţională, dar vor fi expuse şi echipamente utilizate în zootehnie şi nu numai.
“Dorim să fie cea mai mare expoziţie de animale din România, vom acorda premii de excelenţă pentru animalele expuse în urma unei bonitări realizate de o comisie formată din specialişti de la staţiunile de cercetare, Facultatea de Zootehnie de la IAŞI şi ANARZ. Ne bucurăm de prezenţa domnului Ministru al Agriculturii Petre Daea cât şi omologul dumnealui din Republica Moldova. Pe această cale mulţumesc sponsorilor şi expozanţilor, întrucât fără efortul acestora nu era posibil acest eveniment”, ne-a declarat Ionel Nistor de la Centrul Regional de Zootehnie 1 Nord Est, unul dintre reprezentanţii organizatori.
Partener media principal al acestui eveniment este REVISTA FERMA.

joi, 24 august 2017

Competiţie cu FIR ÎNTINS! Cine sunt CÂŞTIGĂTORII de la “Cupa Facultăţii de Zootehnie” – Iaşi?

În data de 4 iulie 2017, dis-de-dimineaţă, s-a dat startul concursului de pescuit sportiv pentru studenţii Facultăţii de Zootehnie din Iaşi – “Cupa Facultăţii de Zootehnie”, ediţia a II-a. 
Concursul, susţinut pe Lacul Bârca din localitatea Ciurbeşti, judeţul Iaşi, a lansat în competiţie studenţi de la specializările: Zootehnie, piscicultură şi acvacultură; Controlul şi expertiza produselor alimentare; Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism. A fost o întrecere interesantă unde studenţii de la Piscicultură şi-au arătat îndemânarea şi priceperea, iar studenţii de la celelalte specializări, pasiunea pentru acest sport. “Chiar dacă a plouat bine zilele trecute, acum vremea a ţinut cu noi, a fost o zi frumoasă cu soare. La concurs s-au înscris şapte echipe, fiecare având în componenţă câte doi studenţi, care se întrec pentru marele premiu. La orele 16.00 juriul a analizat capturile şi a desemnat câştigătorii concursului”, ne-a declarat Daniel Simeanu, unul din organizatorii concursului.

TREI CÂŞTIGĂTORI şi PREMIUL PENTRU CEA MAI MARE CAPTURĂ
• Locul I a revenit echipei formate din Constantin Oncel şi Dănuţ Barbu (studenţi anul III Piscicultură şi Acvacultură);
• Locul II - Mihai Zbanţ şi Cătălin Dondaş (masteranzi anul II la Nutriţia şi alimentaţia animalelor);
• Locul III - echipa formată din Bogdan-Paraschiv Ercuţă şi Petru-Alin Ungureanu (studenţi anul III la specializarea Controlul şi expertiza produselor alimentare);
• Cea mai mare captură a avut-o echipa formată din Mihai Zbanţ şi Cătălin Dondaş.
Merituoşii, precum şi ceilalţi participanţi au beneficiat de premii acordate de sponsorii acestui concurs, şi anume: Avi-Top, Kosarom, DSM, Transgigel, PFA Adrian Simeanu, Agrojob Denmark şi Asociaţia Profesională a Crescătorilor de Păsări pentru Carne şi Ouă din Judeţul Iaşi.
Parteneri media ai concursului au fost revista Ferma şi Radio România Iaşi. Ferma - partenerul media principal al concursului - a acordat câştigătorilor premiului I două abonamente pentru un an de zile la revista Ferma.

vineri, 18 august 2017

Aduceţi GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ în zona de PROFIT!

Piaţa industriei avicole din România era estimată la circa 1,1 miliarde de euro în 2016, cu circa cinci sute de ferme avicole autorizate sanitar-veterinar administrate de 250 societăţi comerciale.
Sistemul gospodăresc se practică pe scară largă în fermele ţărăneşti din România, existând aproximativ 1.800.000 de gospodării înregistrate la ANSVSA. Cifra reprezintă o creştere sezonieră şi, în general, producţia obţinută este folosită pentru consum propriu, nefiscalizată, cu randamente scăzute de producţie precum şi irosirea materiei prime. La un consum de 120 gr de porumb/pasăre, rezultă că 5259 tone de porumb pe zi se consumă fără a aduce un venit în plus, deci cantităţi imense de cereale se pierd. În plus, în comerţ nu există carne de pasăre obţinută prin creşterea în sistem tradiţional din România. 
Atunci se impune trecerea unei părţi din populaţia avicolă din sistem gospodăresc în sistem semiintensiv.

Modalităţile prin care se poate atinge acest obiectiv sunt:
• Modificarea OMS 119/2014 prin abrogarea art. 11, art. 15 şi art. 20 alin. 1. 
• Pentru cei care adoptă acest sistem şi se transformă în persoane juridice, manopera pentru operaţiunile de vaccinare să fie gratuită;
• Acordarea unui punctaj suplimentar la proiectele europene, punctajul să crească gradual de la tradiţional în adăpost, până la un punctaj maxim pentru ecologic;
• Finanţare prin Ministerul Mediului pentru realizarea de platforme individuale de depozitare a dejecţiilor, în afară de cele comunale, sau accelerarea implementării proiectelor de platforme comunale pentru depozitarea dejecţiilor;
• Realizarea de proiecte tip pe module de 300, 600, 900, 3000 sau 9000 capete pui de carne/găini ouătoare pe aceste sisteme de creştere şi distribuirea lor gratuit în format electronic şi pe suport pe hârtie cu obţinerea de ISBN. Atenţie! Realizăm noi proiectele gratuit, numai să fie menţionat autorul acestor proiecte şi să se acorde drepturile de autor.
• Simplificarea procedurilor de autorizare a producerii de furaje şi a secţiei de sortare-ştampilare ouă; adică ambele operaţiuni să se realizeze în acelaşi perimetru al punctului de lucru cu un singur filtru sanitar-veterinar, iar acesta din urmă să fie dimensionat la capacitatea de producţie pe un singur circuit simplificat, nu pe sexe;
• Scutirea de impozit pe profit pe o anumită perioadă de timp;
• Pentru cooperativele care au mai mulţi membri ce cresc pui de carne sau au ca scop creşterea puilor de carne folosind aceste sisteme, să se acorde punctaj suplimentar şi să fie posibilă creşterea intensităţii sprijinului financiar pentru realizarea abatoarelor de mici capacităţi;
• Eliminarea impozitului pe teren şi pe construcţii pentru microfermele care utilizează aceste sisteme de creştere; 
• Limitarea fermelor la maxim 10.000 pui de carne sau găini ouătoare pe punct de lucru pentru aceste sisteme de creştere.
ŞTIAŢI CĂ?
Avem un efectiv total de păsări de 68.856.062 capete, din care:
- 46,99% în sistem intensiv;
- 53% în sistem gospodăresc.
Sisteme alternative existente în România
• Pentru găini ouătoare cu cifra 1, sistemul free-range, există numai şase exploataţii cu un efectiv total de păsări de 29.979, ceea ce reprezintă DOAR 0,4% din efectivul total de găini ouătoare din fermele comerciale;
• Pui în sistem tradiţional - ZERO FERME AUTORIZATE în România.
Sistemul de creştere şi exploatare în sistemul extensiv (gospodăresc) - total populaţie avicolă în România - însumează 27.086.864 capete găini ouătoare şi 13.365.008 pui de carne, deci total păsări în acest sector 40.451.872, ceea ce reprezintă 53% din întreaga populaţie avicolă din România.
Ce sisteme de creştere semiintensivă poate “îmbrăca” mica gospodărie? Aflaţi din revista Ferma, ediţia 15-31 august 2017!

Citeşte Revista FERMA. A apărut ediţia 15-31 august 2017!

CARTEA DE VIZITĂ A FERMIERULUI. Ştiri de pe piaţa agricolă, noutăţi privind subvenţiile, reportaje în ferme, noutăţi despre producţiile agricole şi expoziţiile agricole, sfaturi de specialitate şi multe alte informaţii din lumea agricolă găsiţi în revista Ferma. A apărut ediţia 15-31 august 2017!
Iată titlurile ediţiei!
Actualitate
12 România, comoara ascunsă sub o mare de prejudecăţi
18 Zona penală a agriculturii
20 „Peste 6 ani nu vom mai avea nevoie de subvenţii!“
22 AGROMALIM 2017 - o ediţie a premierelor
28 A rămas în gaură cu grâul - mazărea, o cultură aproape liniştitoare
32 La Vest de România
Cultura mare
34 Perspective agrometeo pentru luna septembrie
36 Amenajamentul pastoral - fără avizul experţilor, n-are sorţi de izbândă
38 Tradiţionala cânepă a ajuns cu tehnologiile la zi
42 În ferma lui Emil Dumitru
44 Depozitare fără griji - SiloMeter transformă pierderile în economii
46 Bursa cerealelor
48 Analiza rentabilităţii
50 Cum limitează/creşte apa producţia vegetală?
52 La 60 de ani, SCDA Turda este şi coaptă, şi verde!
56 Portfolio Farm tinde să devină o academie de câmp
60 Hibrizii, o nouă etapă în ameliorarea păioaselor
66 Agro Fest a debutat cu „Ziua Porumbului” la Brăila
68 Phytobac face minuni
70 A ridicat la rang de artă pasiunea pentru inovare!
74 Coacerea deplină a lanului - „ospăţul” ploşniţelor

Horticultură
76 Păsurile micilor producători din pieţele volante
80 Degustare de pepeni - Syngenta şi-a prezentat portofoliul sub umbrele
82 Când viaţa în corporaţie prinde miros de lavandă
84 SimpliCultura la Ostrovit - Adama face totul mai simplu pentru fermieri
Utilaje agricole 
88 Case IH ridică standardele - transmisii noi pentru Quadtrac şi Maxxum
90 Weidemann Hoftrac 1380 - încărcătorul cu nr. 100.000 a ajuns în fermă
92 Valtra Smart Touch - performanţa se obţine printr-o atingere
94 Noua generaţie Claas Arion
98 Buncărul Amazone XTender-T
100 Cultivatoarele Maschio - noile modele Terremoto iau solul la mărunţit!
102 Caffini, în viile Tohani
107 John Deere şi Väderstad şi-au dat mâna în Rusia
Zootehnie
108 Eficientizarea mulsului
112 Fânul pentru stabulaţie - gospodarii pregătesc din vară o iernare uşoară
113 Sommet de l'Elevage - program special pentru vizitatorii străini
116 Performanţa cere investiţii - între potenţialul RASEI şi managementul CASEI
118 Reţeaua europeană SheepNet - exploatarea sustenabilă şi profitabilă a oilor
120 Start la sezonul de montă! Îmbunătăţirea eficienţei reproductive a ovinelor
122 Căpriţa de lângă casă
124 Aduceţi gospodăria ţărănească în zona de profit!
127 Competiţie cu fir întins!
Mica publicitate
128 Anunţuri agricole

marți, 4 iulie 2017

Start la concursul de pescuit - Cupa Facultăţii de Zootehnie Iaşi 2017!

La orele 6.00 a început concursul de pescuit sportiv unde participă studenţii Facultăţii de Zootehnie din Iaşi ”CUPA FACULTĂŢII DE ZOOTEHNIE„ ce se va desfăşoară pe Lacul Bârca din localitatea Ciurbeşti, judeţul Iaşi.
La această activitate participă studenţi de la cele patru specializări ale facultăţii şi anume: ZOOTEHNIE, PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ, CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE şi INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM.
Se anunţă o întrecere interesantă unde studenţii de la Piscicultură îşi vor putea arăta îndemânarea şi priceperea, iar studenţii de la celelalte specializări pasiunea pentru acest hobby.
La finalul concursului, la orele 16.00 se vor acorda 4 premii: I, II, III şi premiul pentru cea mai mare captură.
”Chiar dacă a plouat bine zilele trecute acum vremea ţine cu noi, este o zi frumoasă cu soare, adie puţin vântul, o vreme ideală pentru pescuit. La concurs s-au înscris 7 echipe, fiercare echipă având în componenţă câte doi studenţi, care se întrec pentru marele premiu. La orele 16.00 juriul va analiza capturile şi vor desemna câştigătorii concursului”, ne-a declarat Daniel Simeanu unul din organizatorii concursului.Merituoşii, dar şi ceilalţi participanţi vor beneficia de premii acordate de sponsorii şi partenerii acestui concurs, şi anume: Avi-Top, Kosarom, DSM, Transgigel, PFA Adrian Simeanu, AgrojobDenmark, Asociaţia Profesională a Crescătorilor de Păsări pentru Carne şi Ouă din Judeţul Iaşi. Alături de partenerul PISCICOLA BÂRCA şi sponsorii mai sus menţionaţi se vor afla şi parteneri media principal ai concursului: Revista FERMA şi partenerii media RADIO ROMÂNIA IAŞI, şi cotidianul regional EVENIMENTUL.
Pe această cale organizatorii mulţumesc partenerilor şi sponsorilor şi urează concurenţilor ”fir întins”.

SCAD dramatic EFECTIVELE DE PĂSĂRI în sistem ECOLOGIC!

MAI PUŢINĂ CARNE ECO! Conform ultimelor date de la Eurostat, numărul de păsări crescute în sistem ecologic au scăzut îngrijorător în România. În 2014 faţă de 2013 procentul de diminuare a fost de 22,1%, ajungând în momentul actual la un efectiv de doar 57.797 capete. 
Aceeaşi tendinţă de scădere a fost observată şi în Lituania, unde efectivele au scăzut cu 10,3% ajungând la un efectiv de 24.706 capete; Ciprul are un efectiv de 8.616 capete înregistrând o scădere de 9,8%. Estonia a scăzut cu 6%, efectivul fiind în prezent de 21.020 păsări iar Bulgaria stă cel mai prost, înregistrând numai 500 capete de păsări în sistem ecologic.

În comunitatea europeană, cel mai mare crescător de păsări crescute în sistem ecologic este Franţa având o tendinţă pozitivă de creştere cu un procent de peste 6%. La momentul actual în Franţa sunt crescute în sistemul de creştere ecologică 12.750.000 capete. Pe locul al doilea se clasează Germania, cu un efectiv de păsări crescute ecologic de 4,93 milioane capete şi apoi Marea Britanie şi Olanda, fiecare cu un efectiv înregistrat de 2.350.000 capete. 
(…)
În România sunt ZERO ferme autorizate sanitar-veterinar pentru creşterea puilor de carne în sistem tradiţional!
Pentru găini ouătoare cu cifra 1, sistem free-range, există doar şase exploataţii cu un efectiv total de păsări de 29.979 capete, ceea ce reprezintă 0,4% din efectivul total de găini ouătoare din fermele comerciale. Sursă: www.poultryworld.net
Pe larg despre sectorul avicol european, în revista Ferma, ediţia 15-30 iunie 2017!

marți, 20 iunie 2017

Ghid practic de creştere – Pui de carne şi găini ouătoare

Leonard Constantin STAFIE
Dr. ing. zootehnist

Ghid practic de creştere – Pui de carne şi găini ouătoare – este o continuare a lucrărilor publicate până acum:
Ghid de Creştere a Puilor de Carne, Edit. Waldpress, Timişoara.
Ghid de Creştere a Găinilor Ouătoare, Edit. Waldpress, Timişoara.
Ghid de mecanizare şi automatizare a adăposturilor de păsări, Edit. Waldpress, Timişoara.
- Sisteme de adăpost pentru păsări - Standarde de fermă, http://www.icpa.ro.
„Scopul Ghidului este de a informa micii fermieri, acei proprietari ai gospodăriilor de subzistență pentru a trece de la o agricultură haotică și care nu generează nici un venit, la una care să permită o dezvoltare ulterioară, a creșterii și exploatării în sistem semi-intensiv, fără investiții mari.”
            Mulţumesc următoarelor persoane care au făcut posibilă apariţia acestei lucrări:
·         D-ului Director, Danuţ Radiş - Revista Ferma, Timişoara.
·         D-nei Redactor Şef Nicoleta Dragomir  - Revista Ferma, Timişoara.
·         D-lui Şef lucr. Dr. ing. Corneliu Hajdău - U.M.F., IAŞI.
·         D-lui Prof dr ing Victor Vâlcu – U.Ş.A.M.V., IAŞI.
·         D-lui Tehnician Constantin Gheorghe – U.Ş.A.M.V., IAŞI.
·         D-lui Ionel Isarie – SC TEISA SRL, Iaşi.
·         D-lui Florin Antohi - SC REAL PRESS SRL, Iaşi.
·         D-lui Radu Gheorghiu- - SC Cronos Consulting SRL, IAŞI.

şi nu în ultimul rând familiei care m-a înţeles şi sprijinit pe toată perioada de cercetare şi studiu.N-ai PLATFORMĂ de GUNOI, rămâi FĂRĂ SUBVENŢII!

TENŢIE MARE, CRESCĂTORI DE ANIMALE! Pentru obţinerea avizelor de funcţionare a fermelor zootehnice, este absolute necesar să cunoaşteţi aceste elemente legislative mai delicate în acest demers. 
Una din problemele ridicate de către autorităţile de mediu este managementul dejecţiilor, în special depozitarea lor până la reintegrarea acestora în mediu. (…)
Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole este aprobat prin Ordinul nr. 990/1809/2015 (MO nr. 649/27.09.2015) pentru modificarea şi completarea Ordinului comun al ministrului Mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului Agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1182/1270/2005. Anexa la Ordinul anterior menţionat precizează că „Depozitarea şi procesarea gunoiului de grajd din fermele cu un număr de animale de până la 100 UVM se poate face în depozite individuale sau în platforme comunale”.

Fermierii care au sector zootehnic şi care beneficiază de sprijin de la Guvern sau de la Uniunea Europeană au obligaţia să deţină o platformă de depozitare dejecţii conformă sau să existe pe raza comunei o platformă comunală de acest tip. Nerespectarea acestei norme poate duce până la excluderea de la plată a fermierului.
De asemenea, şi garda de mediu sancţionează destul de drastic depozitarea necorespunzătoare a dejecţiilor.
Autorităţile locale pot realiza platforme comunale de gunoi pentru fermieri cu bani de la Mediu.
Realizarea platformelor comunale este o soluţie tehnică care poate fi adoptată de comunităţile locale, mai ales că sunt şi bani alocaţi de la Ministerul Mediului pentru realizarea acestor construcţii.
Despre cât de practice, dar mai ales cât de utile fermierilor, sunt platformele comunale, citiţi în revista Ferma, ediţia 1-14 iunie 20

miercuri, 14 iunie 2017

Citeşte REVISTA FERMA! A apărut ediţia 15-30 IUNIE 2017!

Primele prognoze despre producţiile lui 2017, ştiri de pe piaţa agricolă, noutăţi privind subvenţiile, reportaje în ferme, câştigătorii de la concursuri, sfaturi de specialitate şi multe alte informaţii din lumea agricolă găsiţi în revista Ferma. A apărut ediţia 15-30 iunie 2017!
Iată cele mai importante titluri!

Actualitate
6 Campania de seceriş bate la uşă. Să-i deschidem!
10 Tableta merge la… Petrică Vidan
12 Fermierii, în câmpul inovaţiilor de la Fundulea
16 Revoluţia minimum-tillage
20 Conservaţi proprietăţile solului!
22 Schimbări la plata sprijinului cuplat
24 DNA, cu ochii pe agricultură
26 Păstoritul e pe ducă
30 Banat Agralim 2017: tradiţia continuă!
32 Dezvoltarea unei ferme se vede altfel după un deceniu de UE
34 Să salvăm munţii României. Încă se mai poate!
38 Brânza lui Vodă: povestea din spatele unui gust desăvârşit
Cultura mare
42 Perspective agrometeo pentru luna iulie
44 În Dobrogea se simte lipsa marilor proiecte de irigaţii
46 Amenajamentul pastoral - salvare sau obstacol?!
48 Bursa cerealelor
50 Eterna prioritate a fermei: înzestrarea tehnică
52 Rapiţa, o 9 perspectivă
56 Ferma de la casa cu numărul 1 din Bratcov
58 CRISPR-Cas, noua etapă în ameliorarea seminţelor
62 „Iarba dracului“ este al dracului de greu de cultivat
64 Peste 50 de referate la sesiunea anuală a INCDA Fundulea
66 „Sub asediul” ploşniţei marmorate asiatice
70 BelCamp - Academia Culturilor
72 O veste din Bărăganul energetic
74 De la câmp, la procesator
Horticultură
76 Ferma pomicolă din Aiud produce şi scrie istorie de aproape 90 de ani
78 Alunul, o afacere profitabilă
80 Din „Cutia Ţăranului“, la uşa orăşeanului
82 Promotor fără voie
Utilaje agricole 
84 IPSO Agricultură, în casă nouă la Feteşti
86 PREMIERĂ. Aplicaţia CLAAS pentru tabletă a fost certificată Isobus
87 Ce-şi doresc fermierii? Cultivatorul Horsch Tiger MT
88 Agrocomerţ Holding şi Lemken şi-au unit forţele în câmp
90 Noile maşini de făcut baloţi de la Maschio Gaspardo
92 Tractoare inteligente (I)
94 CLAAS: Premium pe câmp, dar şi pe şosea!
96 IPSO Agricultură s-a extins în viticultură şi irigaţii
98 Remorcile Farmtech de la Tehnodiesel
100 Produse pentru spălarea maşinilor de erbicidat
Zootehnie
102 KRAIBURG: Noua saltea TARSA protejează articulaţiile
104 Grajdul HÖRMANN - sisteme de aerisire şi de închidere
105 Participare excepţională a oierilor la Banat Agralim
108 Decât preşedinte, mai bine fermier!
110 Câţi îngrijitori scuteşte un câine de-ntors?
112 Costul producerii cărnii de porc
117 Student la Agricultură: A dat biroul pentru fermă!
120 Scad dramatic efectivele de păsări în sistem ecologic
Mica publicitate
121 Anunţuri agricole

luni, 12 iunie 2017

Ministrul Agriculturii a făcut piaţa la Botoşani şi s-a plimbat prin Iaşi

Pe ogoarele Iaşului
De la Botoşani, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a poposit în comuna ieşeană Bivolari. El a luat la pas culturile şi fermele din zonă, a discutat cu proprietarii şi a inspectat cel mai modern sistem de irigaţii din judeţ. Ministrul îşi doreşte ca în următorii patru ani, suprafaţa irigabilă să ajungă, la nivel naţional, la două milioane de hectare irigabile. „După cum aţi putut observa, Prutul este pe câmp pentru că aici, parţial, sistemul de irigaţii funcţionează şi noi vrem să îl aducem la întreaga capacitate. La Iaşi am găsit fermieri extrem de interesaţi pentru a pune în valoare sistemele de irigaţii şi suntem bucuroşi că am putut să le dăm o mână de ajutor pentru a beneficia de apă gratuit”, a spus Petre Daea. Dezvoltarea agriculturii este o prioritate pentru Consiliul Judeţean Iaşi, iar prin TransAgropolis şi proiectul de extindere a acestui parc agroindustrial, producătorii şi investitorii din domeniu vor beneficia de infrastructura necesară pentru a-şi desfăşura activitatea la standarde europene.„Consiliul Judeţean Iaşi susţine dezvoltarea agriculturii, iar în acest sens am înfiinţat Clusterul pentru Agricultură şi Zootehnie «AGRO FERMA». În perioada următoare vom construi un Centru de Transfer Tehnologic, care se va întinde pe o suprafaţă de 15 hectare şi care se ridică la o investiţie de 3 milioane de euro. Această acţiune a fost demarată deja”, a precizat Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va reveni la Botoşani şi Iaşi la sfârşitul lunii.
SURSA FOTO: PETRONELA COTEA MIHAI