Ghid de crestere

vineri, 19 ianuarie 2018

OMS 119/2014 - instrument de răzbunare?

Ministerul Agriculturii se spală pe mâini în ceea ce privește stabilirea distanțelor de amplasare a fermelor față de spațiile de locuit și continuă să trateze cu indiferență viitorul fermelor familiale.

În luna decembrie a anului trecut am înaintat către Ministerul Agriculturii un memoriu cu privire la Ordinul Ministrului Sănătății 119/2014, art. 11, alin. 1, care reglementează distanța dintre microfermele de păsări și casele de locuit, considerând că MADR ar trebui să se implice activ în promovarea, protejarea și coordonarea activităților din agricultură, dar și în elaborarea legislației în domeniu. 
În acest memoriu am semnalat un caz concret de discriminare a fermierilor români față de fermierii europeni; în plus, am sesizat faptul că OMS 119/2014 a devenit și un instrument de răzbunare personală a unor indivizi, în cazul în care o fermă sau microfermă îi încurcă în activitatea de zi cu zi. 
Asociația noastră (Asociația Profesională a Crescătorilor de Păsări de Carne și Ouă din județul Iași) împreună cu revista Ferma, a înaintat diverse adrese, în baza unor memorii tehnice, către Ministerul Agriculturii și Ministerul Sănătății, prin care a solicitat modificarea de urgență a OMS 119/2014, deoarece actul normativ este discriminator față de fermierii români și încalcă legislația națională și europeană cu privire la mediu. În discuțiile Asociației cu ministrul Daniel Constantin, acesta și-a arătat toată disponibilitatea pentru rezolvarea situației. Dar, spre stupoarea noastră, toate demersurile ne-au fost blocate în hățișul birocratic din cadrul ministerului.

Ministerul Agriculturii rămâne impasibil
Pentru conformitate, cităm din răspunsul pe care ni l-au oferit onorabilii din Ministerul Agriculturii, prin adresa cu nr. 139111/16.12.2014: „Ordinul 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației a fost emis de către Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nefiind consultat în eliberarea acestui Ordin”.  
Am înțeles că cei de la agricultură nu au fost consultați, acest ordin nu a fost emis de către MADR, chiar dacă prevederile lui influențează activitatea de zi cu zi a fermierilor, activitate care cred că este sub umbrela Ministerului Agriculturii... Dar oare, după numeroasele sesizări venite din teritoriu cu privire la OMS 119/2014, cei din cadrul Ministerului Agriculturii nu ar fi trebuit să lupte pe toate fronturile cu cei de la Sănătate până la rezolvarea situației? Dacă tot nu au fost consultați și tot nu au ridicat un deget pentru drepturile fermierilor, oare nu ar fi timpul ca, măcar în ultimul ceas să înceapă demersurile pentru modificarea acestui ordin? 

Neștiință, indiferență sau neputință?
Cei de le politici agricole și strategii „se luptă” din răsputeri pentru o viață mai bună a fermierilor, dar au introdus în legislația pentru aprobarea proiectelor europene  sintagma „cu respectarea OMS 119/2014”, ceea ce ridică mari semne de întrebare. Cu alte cuvinte, MADR nu este de acord cu acest ordin, dar el obligatoriu trebuie respectat?! Să fie oare neștiință? 
Și ca să fie complet tabloul contradicțiilor, redau în integralitate ultima frază din răspunsul MADR prezentat anterior cu privire la OMS 119/2014: ”Pentru problemele care nemulțumesc crescătorii de păsări cu efective mici crescute pentru nevoi personale (consum propriu) vă sugerăm să vă adresați Ministerului emitent al Ordinului, respectiv Ministerului Sănătății, cu propunerile pe care le considerați necesare modificării ordinului”. Credem că Ministerul Agriculturii nici n-ar trebui să mai existe, atâta timp cât ne sugerează să ne adresăm altor ministere! Ce rost mai are acest minister dacă nu-i interesează soarta crescătorilor de păsări? Adică un grup de fermieri are mai multă forță decât un minister? Chiar nu mai înțelegem rostul și activitatea stimabililor de la Agricultură...
Și dacă tot spuneau că este emis acest ordin de către un alt minister și ei nu pot face nimic, doresc să le aduc la cunoștință faptul că Ministerul Mediului, care nu a emis acest ordin, a solicitat modificarea acestui ordin în luna noiembrie a anului trecut. Deci ce să înțelegem că, în fapt, Ministerul Agriculturii nu există? Sau e neputincios?

În urma celor expuse revenim cu solicitarea noastră publică de modificare a acestui Ordin. Precizarea unei distanțe de amplasare a unui obiectiv zootehnic fără a fi fundamentat științific și legal contravine oricărui principiu de mediu sau de sănătate publică aplicat în Comunitatea Europeană. Analizând Ordinul 119 din 2014 al Ministrului Sănătății și comparându-i prevederile cu legislația națională și europeană din domeniu, cât și cu literatura de specialitate consultată, rezultă clar o neconcordanță între acest ordin și reglementările legale naționale și europene. 
În plus, OMS 119 defavorizează fermierul/gospodarul român în comparație cu cel european. Legislația națională trebuie să fie armonizată cu regulamentele europene și ar trebuie să protejeze cetățeanul și să-l ajute indiferent dacă este producător sau consumator. Pentru ambele categorii trebuie să existe o legislație care să nu dezavantajeze o parte și să avantajeze alta. Ordinul 119/2014 dezavantajează fermierii români, dar și micii gospodari, încălcându-le drepturile fundamentale cu privire la crearea unui climat propice pentru dezvoltarea și bunăstarea lor. 
Având în vedere cele prezentate, solicităm abrogarea Art. 11 cu privire la distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației și Art. 15 din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014, deoarece reglementarea strictă a unor distanțe minime între unitățile care produc disconfort (în speță exploatațiile zootehnice/gospodăriile populației) și locuințe, precum și a numărului maxim de animale pe exploatație zootehnică/gospodărie contravin prevederilor Constituției României și ale următoarelor acte normative: art 148 din Legea 278/2013, O.U.G. 195/2005, Ordinul Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 1182 din 22.11.2005, Ordinul MADR nr. 1270 din 30.11.2005 și Directiva (UE) nr. 75 din 24 noiembrie 2010.
Asociația Profesională a Crescătorilor de Păsări de Carne și Ouă din județul Iași

Niciun comentariu: