Ghid de crestere

vineri, 19 ianuarie 2018

Încălcare de atribuții la Ministerul Sănătății

În urma memoriului pe care l-am transmis către Ministerul Sănătății cu privire la modificarea Ordinului (denumit în continuare OMS) nr. 119/2014, art. 11 și art. 15, adică articolele referitoare la distanța dintre unitățile zootehnice care produc disconfort și teritoriile protejate, am primit un răspuns cel puțin ciudat și cam... nedocumentat!


Astfel, stimabilii din Ministerul Sănătății ne răspund, citez: „Concluzia dumneavoastră conform căreia ordinul MS/119/2014 reglementează numărul maxim de animale pe exploatație agricolă/gospodărie este complet falsă și denotă o eroare de interpretare”. Din această frază memorabilă îmi dau seama că, de fapt, specialiștii cu pricina nu au cunoștințe nici măcar lingvistice, ce să mai discutăm despre tehnică și noțiuni de drept! Așa că voi reda succint câteva definiții din Dicționarul explicativ al limbii române cât și din actele normative, ca să poată și domniile lor să facă o diferențiere între termeni.
• Orașul, prin definiție, este o formă complexă de așezare umană, având dimensiuni variabile și multiple dotări edilitare, grupate pe zone cu utilizări bine definite.
• Satul este așezarea rurală a cărei populație se ocupă în cea mai mare parte de agricultură.
• Zona de locuit este zona constituită ca o grupare funcțională de loturi și parcele de teren delimitate teritorial pe care predomină clădiri cu locuințe având ca parametru de măsură densitatea medie de locuire.
• Teritoriu protejat - teritoriu în care nu este permisă depășirea concentrațiilor pentru poluanții fizici, chimici și biologici din factorii de mediu; acesta include zonele de locuit.
În memoriul trimis către Ministerul Sănătății am precizat că aceste reglementări produc dezavantaje pentru agricultorii români față de cei europeni și produc consecințe socio-economice deosebit de grave în societatea românească. Dacă la sat, conform definiției, marea majoritate a românilor se ocupă de agricultură, atunci cum poți să vii cu o reglementare legislativă care îți îngrădește practic desfășurarea oricărei activități agricole pe raza localității?! Legea te scoate în afara satului, la un kilometru față de ultima casă!
Mai mult, Ordinul MS 119/2014 contravine legislației europene în domeniu. Facem referire la alin. 2, 3, 4, 19 și 34 din preambulul Directivei CE 75 din 24 noiembrie 2010, cât și la art. 3, alin. 2, unde „poluare” înseamnă introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activității umane, de substanțe, vibrații, căldură sau zgomot în aer, apă sau sol care pot avea efect nociv asupra sănătății umane. Dacă această directivă are ca obiect controlul poluării și concentrațiile de poluanți din mediul înconjurător și din zonele de locuit, atunci OMS nu contravine directivei, având, de fapt, același obiect ca și directiva? Însă dacă vom compara definițiile menționate la începutul articolului, în Directiva Europeană 75 din 24 noiembrie 2010 și în OMS 119/2014, scopul celor două reglementări nu este același... Atunci ne întrebăm, firesc, încalcă sau nu Ordinul Ministerului Sănătății prevederile din Constituția României, art. 148, conform căruia au prioritate în aplicare reglementările europene?
În fapt, Ministerul Sănătății își depășește atribuțiile prin emiterea Ordinului 119/2014, deoarece autoritatea competentă pentru controlul și emiterea de reglementări legislative pentru poluarea mediului este Ministerul Mediului (conform OUG nr. 195/2005). Dacă inspectorii de specialitate de la Ministerul Sănătății controlează „depășirea concentrațiilor pentru poluanții fizici, chimici și biologici din factorii de mediu” (citat din OMS), iar „pentru soluționarea petițiilor și sesizărilor care au ca obiect nerespectarea prevederilor OMS 119/2014, inspectorii sanitari verifică aspectele sesizate, prin efectuarea controlului la fața locului” (citat din răspunsul trimis de Ministerul Sănătății)... stau și mă întreb ce controlează aceștia, de fapt? Nu cumva își depășesc atribuțiile de serviciu, încălcând legislația de mediu europeană și națională? Iar dacă măsoară distanțe, acești inspectori au competențe certificate de cunoștințe în cadastru și topometrie? 
Le aducem aminte celor de la Sănătate că am solicitat documentația științifică ce a stat la baza calculării distanțelor minime prevăzute în Ordinul 119 și că ni s-a răspuns în doi peri, cităm: „Pentru unitățile pentru care au fost stabilite distanțele în OMS nr. 536/1997, acestea au fost preluate în OMS nr. 119/2014; pentru unitățile nou introduse în OMS nr. 119/2014 au fost luate în considerare propunerile specialiștilor din Direcțiile de Sănătate Publică teritoriale, coroborate cu datele din literatura de specialitate”. Din răspunsul respectabililor de la sănătate nu am înțeles nimic! Noi am cerut date concrete și ei ne trimit la literatura de specialitate... 
Noi, Revista Ferma și specialiștii de la Asociația Profesională a Crescătorilor de Păsări de Carne și Găini Ouătoare din județul Iași, am scris în articolele precedente și am prezentat modul în care au fost calculate distanțele în țările europene cu tradiție în zootehnie. Nouă ni s-a răspuns pe lângă subiect, ceea ce ar putea să însemne că distanțele dintre fermele zootehnice și spațiile de locuit au fost calculate "științific"... din birou și că nu au nici o legătură cu specialiștii sau cu literatura de specialitate (care nici măcar nu a fost citată, ca să știm și noi unde să căutăm referințe).

Având în vedere cele prezentate, solicităm, ca Asociație profesională, abrogarea Art. 11 din Ordinul MS nr. 119 din 4 februarie 2014, cu privire la distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației și abrogarea Art. 15 din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinului Ministrului Sănătății - ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014, deoarece reglementarea strictă a unor distanțe minime între unitățile care produc disconfort, în speță exploatațiile zootehnice (inclusiv gospodăriile populației) și locuințe, precum și stabilirea numărului maxim de animale per exploatație zootehnică/gospodărie contravin cu prevederile din: Constituția României (art. 148), Legea 278/2013, O.U.G. 195/2005, Ordinul Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor 1182 din 22.11.2005, Ordinul MAPDR nr. 1270 din 30.11.2005 și Directiva (UE) Nr. 75 din 24 noiembrie 2010!

Leonard Constantin STAFIE
Reprezentant Asociația Profesională a Crescătorilor de Păsări de Carne și Găini Ouătoare din județul Iași
Trimiteți un comentariu