Ghid de crestere

luni, 29 ianuarie 2018

CONDIŢII OPTIME pentru OUAT în timpul iernii

Pe timp de iarnă, ca să avem ouă în gospodărie, trebuie să luăm câteva măsuri tehnice pentru a asigura găinilor un optim pentru ouat. Factorii care influenţează ouatul pe timp de iarnă sunt: temperatura, lumina, furajul şi apa.
• Temperatura. Iarna, se recomandă a aduce un aport de energie termică, pentru a păstra în parametri optimi de producţie temperatura din halele de producţie. 
• Furajul. Producţia de ouă este influenţată de doi factori principali: 1. cantitatea de nutreţ combinat consumat de păsări ; 2. calitatea nutreţului combinat administrat. Cum în sezonul rece dispar furajele verzi din alimentaţia păsărilor de curte, ceea ce duc la o scădere a cantităţii de furaj consumat, cât şi la o raţie săracă nutriţional, se recomandă administrarea unui amestec de fermă care să suplinească aceste deficiente, cum ar fi porumb, şrot de floarea-soarelui, şrot de soia, grâu. 
• Lumina. Durata (şi intensitatea) luminii diurne scade iarna sub 16 ore, ceea ce duce la diminuarea până la încetarea ouatului. Păsările fiind deosebit de sensibile la intensitatea şi durata fluxului luminos, acest subiect trebuie tratat ca atare. Pentru păsări, lumina, reprezintă un stimul fiziologic de care depind funcţiile de relaţie cât şi cele vegetative. Cel mai puternic stimul este lumina albă, care se obţine prin combinarea proporţională a celor şapte culori monocromatice. În literatura de specialitate, pentru hibrizii de găini ouătoare sunt specificate şi alte tipuri de culori ale luminii, cu avantaje şi dezavantaje.
Lumina are un rol deosebit în stimularea organismului puilor de carne şi găinilor ouătoare. Pentru a realiza un iluminat corect, trebuie avute în vedere următoarele:
- Adăpătorile şi hrănitorile să fie iluminate foarte bine;
- Fluxul luminos trebuie să fie distribuit uniform la nivelul întregului adăpost.
Se recomandă ca în adăpostul de păsări să fie amplasate surse de lumină care să asigure un program de 16 ore de lumină, respectând cerinţele fiziologice cu privire la intensitatea acesteia.
gaini iarna_b

Necesarul de apă pentru a susţine producţia de ouă
APA este un element deosebit de important folosit în creşterea şi exploatarea găinilor ouătoare. Apa asigură desfăşurarea în bune condiţii a tuturor proceselor fiziologice din organismul păsărilor şi poate ajunge în organism pe două căi: sub formă de apă de băut şi sub forma apei din compoziţia furajelor. Cantitatea de apă necesară desfăşurării proceselor fiziologice normale depinde de o serie de factori cum ar fi: natura nutreţului consumat, temperatura mediului ambiant, cât şi nivelul de producţie. În general, se consideră ca fiind optim, din punct de vedere fiziologic, aportul de 2 grame de apă pentru un gram de furaj consumat. Pentru asigurarea necesarului de apă din ouă se consideră că pentru un gram de apă din ou sunt necesare a se consuma două grame de apă. Neasigurarea temperaturii necesare, aproximativ 15-22 grade C, influenţează foarte mult consumul de apă şi implicit producţia de ouă. În momentul în care păsările suferă de sete, primul simptom este scăderea ouatului. După această perioadă de însetare, prin revenirea la programul normal de administrare a apei, producţia iniţială de ouă se obţine foarte greu. Din aceste motive, apa trebuie administrată păsărilor la discreţie, în sisteme de adăpare automată.
Articol publicat in revista FERMA - ianuarie 2018

Niciun comentariu: