Ghid de crestere

miercuri, 11 martie 2009

SOLUŢII ALTERNATIVE PENTRU CREŞTEREA PUILOR DE CARNE ÎN GOSPODĂRIILE ŢĂRĂNEŞTI

Leonard Constantin STAFIE

Asociaţia Profesională a Crescătorilor de Păsări de Carne şi Ouă din Judeţul Iaşi
web: www.leonardstafie.blogspot.com

INTRODUCERE
Datorită diversităţii de hibrizi de carne care sunt la momentul actual pe piaţa românească, ne simţim obligaţi să facem o prezentare generală a acestora, pentru a veni în întâmpinarea crescătorilor de păsări. Astfel, în afară de pezentarea parametrilor din ghidurile tehnice, prezentăm şi câteva detalii din practica curentă a creşterii şi exploatării puilor de carne.
La ora actuală, în România, întâlnim frecvent trei hibrizi de carne şi este vorba despre Cobb 500, Ross 308 şi Hubbard Flex. În principiu, aceşti hibrizi au caracteristici productive şi necesităţi asemănătoare.
Hibridul de carne Cobb 500 a fost creat de aşa natură încât să obţină performanţe mai mari cu cheltuieli mici. Acesta este puţin pretenţios în privinţa cerinţelor nutritive, astfel că din punct de vedere proteic, discutând despre reţeta start (procentul de proteină din furaj influenţează în general preţul furajului finit), necesităţile acestui hibrid de carne sunt de 21%-22,5% PB (proteină brută), spre deosebire de Ross 308, la care necesarul variază între 22-25% PB sau Hubbard Flex cu 21-22% PB.
În tabelul 1 prezentăm comparativ valorile necesarului de proteină şi energie metabolizabilă, pentru fiecare din cei trei hibrizi luaţi în discuţie.

Tabelul 1
Valorile necesarului de proteină şi energie metabolizabilă

Hibrid Cobb 500 Ross 308 Hubbard Flex
Reţeta start creş-
tere fini-
sare start creş-
tere fini-
sare start creş-
tere fini-
sare
PB% 21-22,5 19-20,5 17,5-19 22-25 21-23 19-21 21-22 20 19
Em
kcal/kg 2976-
3150 3035-
3200 3155-
3250 3010 3175 3225 2900-
3050 3100-
3150 3100-
3150

Cobb 500
Din punct de vedere al condiţiilor de microclimat, Cobb 500 este pretenţios, necesitând o atenţie deosebită pentru menţinerea parametrilor conform ghidului de exploatare. Datorită faptului că are o viteză mare de creştere, acesta prezintă atât o sensibilitate accentuată cât şi faptul că la creşterea pe aşternut permanent, aşternutul trebuie menţinut în condiţii optime. Prezintă o capacitate mare de ingerare a furajului, astfel că, din punct de vedere al timpului de lumină, se pot aplica progame de lumină cu un timp mare de întuneric. Ca şi hibrid, Cobb 500 a fost creat în special pentru producţia de piept şi prezintă un randament ridicat la sacrificare. Ca dezavantaj major al acestui hibrid de carne, datorită vitezei mare de creştere, specificăm apariţia sindromului morţii subite a puilor.

Ross 308
Hibridul Ross 308 a fost creat pentru producţia de piept şi pulpe, fiind destul de bine proporţionat. Necesită un furaj mai scump pentru a obţine performanţe dar prezintă o rezistenţă mai bună la condiţiile de microclimat. Se găseşte pe scară largă la noi în România datorită faptului că părinţii de hibrizi de carne Ross au un procent mai mare de ouat faţă de parinţii de Cobb 500 cât şi faptul că procentul de ecloziune este mai mare.

Hubbard Flex
Hibridul de carne Hubbard Flex este un hibrid care se adaptează foarte bine la condiţii de hrană şi microclimat empirice dar să nu ne aşteptăm la performanţe deosebite dacă nu li se asigură necesarul di punct de vedere tehnologic.
Comparaţiv, Cobb 500 necesită un management tehnologic pretenţios dar cu o reţetă furajeră ieftină, Ross 308 necesită un furaj foarte bine echilibrat şi mai scump dar din punct de vedere al managementului nu ridică probleme deosebite. Hubbard Flex este un hibrid care nu ridică pretenţii nici din punct de vedere al managementului tehnologic şi nici din punct de vedere al furajării.
În tabelul 2 vă prezentăm comparativ greutăţile corporale ale fiecărui hibrid cât şi consumul de furaj pentru un kg de carne în viu.

Tabelul 2
Greutăţile corporale ale fiecărui hibrid cât şi consumul de furaj

Hibridul Vârsta
în zile Greutate
corporală în gr. Consum furaje
kg furaj/kg viu
Cobb 500 7 175,4 0,856
14 486,6 1,059
21 931,8 1,261
28 1467,3 1,446
35 2049,2 1,611
42 2633,7 1,760
Ross 308 7 167 0,880
14 429 1,098
21 820 1,304
28 1316 1,460
35 1882 1,590
42 2474 1,721
Hubbard
Flex 7 164 -
14 432 1,25
21 809 1,36
28 1328 1,46
35 1852 1,59
42 2208 1,71

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul a fost realizat în câteva gospodării familiale din judeţul Iaşi, din localităţi diferite, cu resurse financiare limitate, dar în care se doreşte îmbunătăţirea şi rentabilizarea sistemului de exploatare a puilor de carne, în vederea obţinerii de producţii care să asigure venituri suplimentare, inclusiv din comercializarea parţială prin vânzare liberă, conform normelor în vigoare, dar cu investiţii financiare şi materiale reduse.
Ca material biologic, au fost prezentate beneficiarilor care s-au constituit parte în studiu, avantajele şi rentabilitatea economică a exploatării celor trei hibrizi de carne luaţi în discuţie şi prezentaţi în Introducere, opţiunea pentru un anumit hibrid fiind atât voluntară, bazată în special pe condiţiile existente în gospodărie, cât şi fundamentată ştiinţific, pe baza datelor prezentate.
Cercetarea a pornit de la asigurarea unui minim de măsuri obligatorii în gospodăriile individuale, respectiv:
1. efective de păsări specializate pe producţia de carne;
2. efectivul minim de 300 capete;
3. respectarea unui minim tehnologic de exploatare şi întreţinere;
4. respectarea unor cerinţe minime sanitar-veterinare.
Pentru aceste tipuri de exploataţii a fost luată în consideraţie Directiva 2007/43/CE, prin care sunt stabilite normele minime de protecţie şi bunăstare a puilor destinaţi producţiei de carne (Official Journal L 182, 12/07/2007, p. 0019-0028) este obligatorie pentru exploataţiile de creştere intensivă, cu peste 500 de pui destinaţi producţiei de carne (nu şi puilor pentru reproducţie).
Prin metoda analitică de calcul a eficienţei formelor şi modelelor zootehnice prezentate în această lucrare, am analizat situaţia existentă la nivelul fiecărei gospodării în parte, am observat, identificat şi redimensionat materialele din gospodărie care au putut fi adaptate sistemelor de exploatare propuse, pe baza normelor şi reglementărilor în vigoare privind bunăstarea puilor de carne, ciclurile de producţie şi condiţiile de întreţinere.
Rezultatele şi calculele de eficienţă economică au fost determinate cu ajutorul formulelor şi indicilor de eficienţă din literatura de specialitate.
Trimiteți un comentariu