Ghid de crestere

joi, 20 ianuarie 2011

“Oul stresat”, instrument de crasă manipularearticol publicat în Revista FERMA - nr.1(92) din luna ianuarie 2011

În urma diverselor informaţii eronate apărute (din nou) în media naţională (altele decât presa agricolă) cu privire la metodele de creştere şi exploatare a găinilor ouătoare şi condiţiile de bunăstare, aducem noi argumente şi precizări, pentru buna şi corecta informare a tuturor celor implicaţi, fie ei producători şi/sau consumatori.

Dacă se respectă prevederile şi normativele în vigoare, oul care ajunge pe rafturile magazinelor este unul certificat şi adecvat consumului. Numerotarea este doar un criteriu de comercializare, care indică sistemul de exploatare a găinilor care au produs ouăle respective şi nicidecum un instrument de măsurare a stresului!!! În aceste condiţii, să afirmi că ouăle nu sunt bune de consum din cauza stresului găinilor şi că “cifra 3”, de exemplu, indică faptul că avem de-a face cu o “găină stresată”, NU ESTE REAL şi nici argumentabil practic. Iar asta reiese şi din legislaţia europeană, transpusă în legislaţia românească.
Dacă facem o comparaţie, în anul 2009 în România doar 17% din găinile ouătoare au fost crescute în baterii iar în restul spaţiul comunitar 68%. Mă întreb şi eu, oare europenii sunt cumva bolnavi de la atâtea “ouă stresate”?
Din punctul meu de vedere este doar un atac meschin la o industrie în plină dezvoltare şi, ceea ce este şi mai grav, de data asta nu cei din afară ne vor răul... În final, alegerea este a consumatorului, dar inducerea unor temeri atât de nefondate poate fi periculoasă, mai ales pe o piaţă în formare cum este România.

Descrierea modurilor de creştere şi marcarea ouălor
Regulamentul CE nr. 1907/90 cu amendamentele ulterioare, stabileşte standardele de comercializare pentru găinile ouătoare. În condiţii specifice şi foarte clare, ouăle pot fi marcate cu (în funcţie de sistemul de creştere şi exploatare):
• numărul 3 pentru sistemul “Eggs from caged hens”, adică găini crescute în baterii, fără să se menţioneze dacă bateriile sunt sau nu îmbunătăţite
• numărul 2 pentru sistemul “Barn eggs”, adică sistemul de creştere la sol pe aşternut permanent, fără acces în aer liber
• numărul 1 pentru sistemul “Free range eggs”, respectiv creştere la sol pe aşternut permanent, cu acces nelimitat în aer liber dar, atenţie, această numerotare nu se referă în nici un caz la găinile crescute de bunica la ţară, adică sistemul gospodăresc, cu producţii destinate autoconsumului
• numărul 0, pentru creşterea găinilor ouătoare în sistem ecologic (organic farm - fermele organice)
Sistemele de creştere prevăzute la art. 7 şi art. 10 alin.(1) din Regulamentul (CEE) nr. 1907/90, pot fi utilizate numai cu menţiunile cuprinse în anexa II şi cu condiţia ca, în toate cazurile, să fie îndeplinite cerinţele stabilite în anexa III. Modul de creştere ecologic prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2092/91, poate fi utilizat numai codul menţionat la pct. 2.1 din anexa la Directiva 2002/4/CE şi menţiunile reluate în art. 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91.
Nici un crescător de păsări care se respectă şi care doreşte să facă profit din această afacere nu poate funcţiona fără a respecta anumite condiţii tehnologice minime.
............................................................
Puteti citi mai multe in Revista Ferma numarul nr.1(92) din luna ianuarie 2011
Trimiteți un comentariu