Ghid de crestere

luni, 19 ianuarie 2009

in curand - despre pui de carne si gaini ouatoare

Cercetări privind optimizarea lucrărilor specifice cât şi stabilirea tehnologiei de mecanizare şi automatizare de creştere a puilor de carne şi găinilor ouătoare în mica gospodărie agricolă
teza de doctorat
profesor coordonator - prof dr ing Victor Valcu
autor - ing Leonard Constantin STAFIE
Introducere

IntroductionÎn contextul în care creşterea şi exploatarea păsărilor reprezintă pentru omenire o sursă deosebit de importantă pentru acoperirea necesarului de proteină de origine animală, sporirea acestor producţii, atât din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ, nu se poate realiza decât printr-o cunoaştere amănunţită a tuturor factorilor care le influenţează.
Dacă marea majoritate a lucrărilor de specialitate se adresează marilor producători de ouă şi carne de pasăre, care au putere financiară de a angaja specialişti şi au o paletă largă de echipamente avicole de unde pot să aleagă, producătorii mici şi mjlocii sunt privaţi de acest lucru. Aşadar, necesitatea tratării subiectului din punct de vedere al optimizării lucrărilor specifice, stabilirea tehnologiei de mecanizare şi automatizare, oferirea unei oferte viabile în acest domeniu este o necesitate la momentul actual în România.
Cercetări privind optimizarea lucrărilor specifice cât şi stabilirea tehnologiei de mecanizare şi automatizare de creştere a puilor de carne şi găinilor ouătoare în mica gospodărie agricolă se adresează viitorilor crescători de păsări dar şi celor consacraţi. Acest ghid vine în ajutorul lor prin completarea sau clarificarea cunoştinţelor dobândite în practică sau în studiul tehnologiilor de creştere cât şi prin prezentarea unor module de producţie în acest domeniu.
Datorită etapei de dezvoltare în care se află la momentul actual zootehnia românească, apare necesitatea de introducere (din nou) a mecanizării proceselor tehnologice şi automatizarea acestora. Ţinând cont de parcelarea excesivă a terenurilor şi desfiinţarea marii majorităţi a marilor complexe zootehnice, cât şi de aderarea României la Comunitatea Europeană, tehnologiile trebuie adaptate la nivel micro şi mediu de producţie. Astfel, venim în întâmpinarea micului fermier prezentând datele tehnice ale hibrizilor de carne şi ouă şi în primul rând modalităţile de mecanizare şi automatizare a fluxului tehnologic, într-o exploataţie de păsări (pui de carne sau găini ouătoare) pe module de 300 capete, 900 capete şi 3000 capete.
Nu în ultimul rând, prin lucrarea Cercetări privind optimizarea lucrărilor specifice cât şi stabilirea tehnologiei de mecanizare şi automatizare de creştere a puilor de carne şi găinilor ouătoare în mica gospodărie agricolă, s-a urmărit asigurarea confortului tehnologic şi punerea în valoare a caracterelor productive a efectivelor de păsări dar şi rentabilitatea economică a acestora.
Factorii care influenţează producţia păsărilor şi care au fost luaţi în calcul pentru optimizarea lucrărilor specifice cât şi stabilirea tehnologiei de mecanizare şi automatizare sunt:
1. Adăposturi corespunzătoare exploatării şi creşterii păsărilor . Acestea trebuie să asigure:
• Confortul termic;
• Curăţenia;
• Densitatea optimă pe m2;
• Ventilaţie corespunzătoare.
2. Furajarea şi adăparea conform normelor specifice fiecărui hibrid în parte:
• Trebuie să asigure frontul de furajare şi adăpare /pasăre;
• Trebuie să asigure uniformitate în distribuirea furajului şi a apei;
• Pierderile de apă şi furaje trebuie sa fie minime.
3. Iluminatul. Se cunoaşte faptul că păsările sunt cele mai influenţate de lumină, astfel iluminatul trebuie să asigure:
• Intensitatea luminoasă pe m2 necesar fiecărei perioade de exploatare;
• Programul de lumină trebuie să fie în corelaţie cu etapa fiziologică a păsării.
4. Ventilaţia trebuie să asigure în adăpost un aer curat, fără noxe. Nu trebuie să producă curenţi de aer deoarece influenţează negativ dezvoltarea şi starea de sănătate a păsărilor.
5. Temperatura trebuie să fie constantă şi să asigure confortul termic.
6. Normele sanitar-veterinare
• Programul de vaccinare corespunzător, asigură păsărilor o rezistenţă imunitară sporită;
• Programul de decontaminare a spaţiilor de creştere, a tuturor utilajelor zootehnice folosite, asigură condiţii normale de viaţă păsărilor.
Trimiteți un comentariu