Ghid de crestere

vineri, 23 ianuarie 2009

Concluzii privind cresterea puilor de carne

Analizând datele din cercetările efectuate pentru efectivele de pui de carne, găini ouătoare pe modul de 300 capete, 900 capete şi 3000 capete, rezultă că efectivele utilizate sunt rentabile din punct de vedere economic mai ales privind raportul investiţii – profit şi faptul că se pot aplica cu succes tehnologiile de mecanizare şi automatizare. Dacă la efectivele de 300 capete există un minim de tehnologizare şi nu necesită realizarea de noi adăposturi, pentru efectivele de 900 capete şi mai mult, este necesar construirea de noi adăposturi, optimizarea, mecanizarea şi automatizarea factorilor de producţie.
În urma cercetărilor efectuate se desprind următoarele:
Avantaje:
 Factorii de microclimat sunt controlaţi riguros, sunt introduse elemente de mecanizare şi automatizare, astfel producţia de carne sau de ouă nu mai este sezonieră dar şi intervenţia factorului uman în procesul tehnologic este mică;
 Asigură o producţie mare de carne, astfel la vărsta de 42 de zile puii sunt livraţi la abator la o greutate medie de 2,1 kg cu un consum de furaj de 1,9-2,1 kg furaj/kg greutate vie în comparaţie cu producţiiile actuale din gospodăriile populaţiei unde greutatea de sacrificare se obţine într-un timp mare, peste 4 luni cu un consum de peste 3 kg furaj pe kilogram greutate vie;
 Asigură o producţie mare de ouă/pasăre (270-305 ouă/găină), spre deosebire de sistemul gospodăresc unde producţia de ouă este sezonieră şi se obţin 120-160 ouă/ găină;
 Rentabilitatea economică este bună, încît o microfermă cu un efectiv de 300 capete poate asigura un venit rezonabil unei familii de fermieri. Din datele prezentate rezultă că un pui de carne cu o greutate de 1,9-2,2 kg costă 7,06 lei/pui; Dacă luăm în considerare că un pui de carne la o greutate de 1,9-2,2 kg se poate vinde în viu la un preţ aproximativ de 12 lei/pui, rezultă un venit net de 4,94 lei/pui, deci o valoare totală de 1447,42 lei/efectiv la un ciclu de producţie de 9 săptămâni din care 6 săptămâni producţie şi 3 săptămâni vid sanitar-veterinar.
 În urma prezentării datelor cu privire la cheltuielile efectuate pentru un efectiv de 300 găini ouătoare rezultă că un ou costă 0,143 lei. Preţul de vânzare en-gros este de aproximativ 0,25 lei, ceea ce înseamnă un venit net de 0,107 lei/ou, total venit pe 77 săptămâni de 8784,7856 lei. Astfel, se asigură unui crescător venituri suplimentare şi un lucru deosebit de important, sunt valorificate superior resursele furajere obţinute de către aceştia (exemplu porumbul).
 Starea de sănătate a păsărilor este destul de bună şi este controlată periodic pe perioada desfăşurării proceselor tehnologice;
 Numărul de păsări pe m2 de construcţie este de: 6-7 păsări/m2 în cazul găinilor ouătoare şi de 12-15 pui m2 în cazul puilor de carne.
 Investiţie mică în echipamente şi clădiri; Costul aproximativ pentru realizarea unei noi investiţii de o capacitate de 3000 pui de carne este de 177804 lei de unde rezultă că investiţia iniţială pe un pui este de 59,26 lei. Raportându-ne strict numai la preţul echipamentelor utilizate, rezultă că pentru un pui, investiţia este de aproximativ 4,83 lei /pui, iar firmele furnizoare de echipamente avicole practică preţuri de 6,66 – 9,25 lei/pui.
Ca şi neajunsuri în comparaţie cu sistemele de creştere a exploataţiilor intensive şi super-intensive menţionăm
 Se realizează o densitate a păsărilor pe m2 destul de mică;
 Pe timp de vară în adăpost se formează praf, care provoacă probleme respiratorii efectivelor de păsări;
Pe timp de iarnă creşte umiditatea din adăpost.
Trimiteți un comentariu