Ghid de crestere

joi, 11 decembrie 2008

Standardele minime pentru exploatarea găinilor ouătoare

Standardele minime de întreţinere şi exploatare a găinilor ouătoare sunt reglementate de Norma din 28/11/2001 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 12/02/2002 cât şi de DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/74/CE din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecţia găinilor ouătoare. Prevederile acestor norme nu se aplică exploataţiilor cu mai puţin de 350 de găini ouătoare, exploataţiilor de creştere a tineretului de înlocuire pentru găinile ouătoare.
Pentru administrarea hranei pot fi folosite hranitori liniare sau circulare dar acestea să asigure front de furajare de cel puţin 10 cm/pasăre (hrănitori liniare) sau 4 cm/pasăre (hrănitori circulare). În cazul adăpării se vor utiliza instalaţii cu apă continuă cu adăpători liniare (front de adăpare minim 2,5 cm/pasăre), adăpători circulare (front de adăpare minim 1cm/pasăre) iar în cazul utilizării adăpătorilor tip cupă sau pipe, se va asigura o cupă sau pipă pentru maximum 10 găini.
Pentru ouat se utilizează un cuibar pentru maxim 7 găini iar în cazul cuiburilor de grup să existe cel puţin un m2 pentru maxim 120 găini. Stinghiile de odihnă vor fi fără margini ascuţite şi care alocă cel puţin 15cm/pasăre. Acestea nu vor fi amplasate deasupra aşternutului, distanţa dintre stinghii de minim 30 cm, distanţa dintre perete şi stinghie de 20 cm iar zona de aşternut să fie de minim 25 cm2/pasăre.
În cazul utilizării sistemului de exploatare pe mai multe nivele nu sunt permise mai mult de 4 nivele şi spaţiul dintre nivele să fie de cel puţin 45 cm. Sistemele de furajare şi adăpare trebuie să asigure accesul egal la toate găinile, iar nivelurile să fie aranjate încât să prevină căderea dejecţiilor pe nivelul inferior.
Pentru sistemul de exploatare a găinilor ouătoare cu acces liber în padoc crescătorul trebuie să aibă în vedere următoare:
• Accesul păsărilor în padoc se efectuează prin trape de dimensiunea 35 cm înălţime şi 40 cm lăţime dispuse pe toată lungimea adăpostului iar ca regulă generală trebuie să existe pentru 1000 de găini o deschidere de cel puţin 2 m;
• Densitatea păsărilor nu trebuie să depăşească 9 găini ouătoare/m2 pe zonă utilizabilă.
Obligaţiile crescătorilor:
• Efectivele de păsări vor fi vizitate în mod obligatooriu cel puţin o dată pe zi;
• Se vor evita zgomotele bruşte iar nivelul zgomotelor trebuie diminuat la minimum posibil, instalaţiile de furajare, de climatizare şi alte tipuri de instalaţii vor fi utilizate în aşa fel încât să producă cât mai puţin zgomot;
• Lumina va fi asigurată uniform şi la un nivel la care păsările se pot vedea iar în cazul utilizării luminii naturale, fantele de admisie a luminii trebuie să fie amplasate în aşa fel încât să asigure o uniformitate a distribuirii luminii;
• Toate utilajele şi părţi ale adăposturilor care intră în contact cu păsările trebuie curăţate şi decontaminate eficace.
Trimiteți un comentariu