Ghid de crestere

marți, 20 iunie 2017

Ghid practic de creştere – Pui de carne şi găini ouătoare

Leonard Constantin STAFIE
Dr. ing. zootehnist

Ghid practic de creştere – Pui de carne şi găini ouătoare – este o continuare a lucrărilor publicate până acum:
Ghid de Creştere a Puilor de Carne, Edit. Waldpress, Timişoara.
Ghid de Creştere a Găinilor Ouătoare, Edit. Waldpress, Timişoara.
Ghid de mecanizare şi automatizare a adăposturilor de păsări, Edit. Waldpress, Timişoara.
- Sisteme de adăpost pentru păsări - Standarde de fermă, http://www.icpa.ro.
„Scopul Ghidului este de a informa micii fermieri, acei proprietari ai gospodăriilor de subzistență pentru a trece de la o agricultură haotică și care nu generează nici un venit, la una care să permită o dezvoltare ulterioară, a creșterii și exploatării în sistem semi-intensiv, fără investiții mari.”
            Mulţumesc următoarelor persoane care au făcut posibilă apariţia acestei lucrări:
·         D-ului Director, Danuţ Radiş - Revista Ferma, Timişoara.
·         D-nei Redactor Şef Nicoleta Dragomir  - Revista Ferma, Timişoara.
·         D-lui Şef lucr. Dr. ing. Corneliu Hajdău - U.M.F., IAŞI.
·         D-lui Prof dr ing Victor Vâlcu – U.Ş.A.M.V., IAŞI.
·         D-lui Tehnician Constantin Gheorghe – U.Ş.A.M.V., IAŞI.
·         D-lui Ionel Isarie – SC TEISA SRL, Iaşi.
·         D-lui Florin Antohi - SC REAL PRESS SRL, Iaşi.
·         D-lui Radu Gheorghiu- - SC Cronos Consulting SRL, IAŞI.

şi nu în ultimul rând familiei care m-a înţeles şi sprijinit pe toată perioada de cercetare şi studiu.Niciun comentariu: