Ghid de crestere

joi, 22 decembrie 2011

Romania se numara printre statele avertizate de UE cu privire la sistemul de crestere in baterii neimbunatatite pentru gaini ouatoare


Statele din Uniunea Europeana, care nu respecta interdictia de a creste gaini ouatoare in baterii neimbunatatite incepanad cu 1 ianuarie 2012, vor fi sanctionate. Comisarul european pentru sanatate, John Dalli, a precizat deputatilor europeni ca scrisorile au fost trimitse pentru 13 state membre care nu au progresata sau au facut prea putin pentru implementarea directivelor europene cu privire la standardele de crestere a gainilor ouatoare, in speta cresterea gainilor ouatoare in baterii neimbunatatite. Aceste state vor fi sanctionate conform reglementarilor in vigoare. Statele membre care nu au respectat aceste norme sunt: Ungaria, Italia, Letonia, Spania, Grecia,Belgia, Bulgaria, Cipru, Polonia, Portugalia, România, Slovacia şi Ţările de JosCComisia Europeană a fost aspru criticată pentru eşecul său propriu, de a acţiona mai ferm, pentru a forţa statele membre pentru a se conforma interdicţiei, precum şi pentru a preveni comerţul cu ouă produse  în mod ilegal, după intrarea în vigoare în ianuarie a legislaţiei.Găini ouătoare crescute în baterii neîmbunătăţite
Directiva Consiliului 1999/74/CE din 19 iulie 1999 pentru stabilirea standardele minime pentruprotecţia găinilor ouătoare, transpusă în legislaţia românească prin Ordinul ANSVSA nr. 73 din 15august 2005 stipulează următoarele: “De la 1 ianuarie 2003, utilizarea de baterii neîmbunătăţite esteilegală. Mai mult, de la 1 ianuarie 2012, utilizarea bateriilor neîmbunătăţite deja existente pentruproducţia de ouă este ilegală”.În consecinţă, în acest manual nu este prezentat un exemplu de construcţie al unui sistem de creştereîn baterii neîmbunătăţite. În acelaşi timp, este important să se sublinieze că de la 1 ianuarie 2003 chiarşi bateriile neîmbunătăţite existente trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:• Să asigure cel puţin 550 cm2 spaţiu în baterie pe cap de găină ouătoare;• Să asigure cel puţin 10 cm front de furajare pe cap de găină ouătoare;• Să existe cel puţin două adăpători prin picurare sau două adăpători cu pahar colector în fiecarecuşcă;• Să aibă cel puţin 40 cm înălţime a cuştii la peste 65% din suprafaţa cuştii şi nu mai puţin de 35 cm înorice punct.• La pardoseli cu suprafaţa înclinată, panta nu trebuie să depăşească 14% şi bateriile trebuieprevăzute cu dispozitive de scurtare a ghearelor
.Găini ouătoare crescute în baterii îmbunătăţite
De la 1 ianuarie 2012, creşterea găinilor ouătoare în baterii se poate face numai în sisteme de bateriiîmbunătăţite.Bateriile îmbunătăţite trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:Ÿ Să asigure cel puţin 750 cm² de spaţiu în cuşcă pe cap de găină ouătoare, din care 600 cm²suprafaţă utilizabilă şi cel puţin 45 cm înălţime în cuşcă;Ÿ Suprafaţa totală în cuşcă trebuie să fie de minim 2.000 cm²;Ÿ Să asigure cel puţin 12 cm front de furajare pe cap de găină ouătoare;Ÿ Să existe cel puţin două adăpători prin picurare sau două adăpători cu pahar colector în fiecarecuşcă;Ÿ Înclinaţia pardoselii nu trebuie să depăşească 14%;Ÿ Să fie dotate cu stinghii de odihnă, asigurându-se minim 15 cm de stinghie per pasăre;Ÿ Să fie dotate cu un cuibar şi o zonă cu aşternut, iar înălţimea cuştii deasupra cuibarului şi a zonei cuaşternut trebuie să fie de minim 20 cm;Ÿ Să existe o alee cu lăţimea minimă de 90 cm între liniile de baterii;Ÿ Distanţa dintre pardoseală şi baza unui nivel al bateriei trebuie să fie de cel puţin 35 cm;Ÿ Să fie prevăzute cu dispozitive de scurtare a ghearelor.sursa: http://www.worldpoultry.net/news/eu-member-states-in-breach-of-cage-ban-legislation-9800.html?cmpid=NLC|World%20Poultry|22-dec-2011|EU%20member%20states%20in%20breach%20of%20cage%20ban%20legislation

Trimiteți un comentariu