Ghid de crestere

vineri, 30 septembrie 2011

Prezentare TEZA DE DOCTORAT


UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
Vă rugăm să primiţi un exemplar din rezumatul tezei de doctorat intitulată "Cercetări privind optimizarea lucrărilor specifice cât şi stabilirea tehnologiei de mecanizare şi automatizare de creştere a puilor de carne şi găinilor ouătoare în mica gospodărie agricolă", elaborată de domnul ing. Leonard Constantin STAFIE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de "doctor" în domeniul fundamental "Ştiinţe Agricole şi Silvice", domeniul "Agronomie", specializarea "Mecanizarea agriculturii".
Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în ziua de 23 septembrie 2011, ora 1200, în amfiteatrul "Amec".


Comisia de doctorat este următoarea:

Preşedinte:
Decanul Facultăţii de Agricultură
Prof.univ.dr. Constantin LEONTE, USAMV Iaşi,


Conducător ştiinţific:
Prof univ.dr. Victor VÂLCU
USAMV Iaşi

Referenţi:


Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI
USAMV Iaşi
Dr.ing.CP-I Mihai NICOLESCU
A.S.A.S. Bucureşti
Conf.univ.dr. Ovidiu BĂLAN
Univ. Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi


Aprecierile, observaţiile şi sugestiile dumneavoastră, vă rugăm să le trimiteţi în timp util, pe adresa: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi, Prorectorat – Şcoala Doctorală, Aleea Mihai Sadoveanu nr.3, cod.700490.
Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi, unde poate fi consultată.
Posted by Picasa
Trimiteți un comentariu