Ziua mondiala a oului

luni, 25 octombrie 2010

Cresterea gainilor ouatoare sistem 1Free Range – (Layers kept in floor systems with access to the open air runs)
2.5. Creşterea găinilor ouătoare pe aşternut permanent cu acces liber în padoc
Este o varinată de creştere şi exploatare a găinilor ouătoare de viitor, deoarece îmbină avantajul unui adăpost în care factorii de microclimat sunt controlaţi cu influenţa favorabilă a mediului înconjurător. Din punct de vedere tehnologic în plus faţă de sistemul de creştere la sol pe aşternut permanent apare padocul exterior care conform Regulamentelor Europene cât şi a legislaţiei româneşti trebuie să întrunească următoarele condiţii:
- găinile să poată beneficia în timpul zilei de posibilitatea permanentă de mişcare în aer liber, cu excepţia cazului unor restricţii temporare impuse de autorităţile veterinare sau vreme;
- terenul accesibil găinilor este, în cea mai mare parte, acoperit de vegetaţie şi nu face obiectul nici unei alte utilizări, cu excepţia livezilor, zonelor împădurite sau păşunilor, cu condiţia ca această ultimă opţiune să fie autorizată de autorităţile competente,
- Pentru spaţiile exterioare densitatea păsărilor nu trebuie în nici un moment să depăşească 2500 găini pe hectar de teren la dispoziţia găinilor sau o găină la 4 metri pătraţi; cu toate acestea, atunci când fiecare găină dispune de cel puţin 10 metri pătraţi, când se practică o rotaţie şi când găinile au acces liber pe tot spaţiul pe toată perioada de viaţă a efectivului, fiecare îngrăditură utilizată trebuie să permită în fiecare moment cel puţin 2,5 metri pătraţi pentru fiecare găină;
- spaţiile exterioare nu trebuie să se întindă dincolo de o rază de 150 metri de la trapa de ieşire din clădirea cea mai apropiată; cu toate acestea, se autorizează o extindere de până la 350 metri de la trapa de ieşire din clădirea cea mai apropiată cu condiţia să fie repartizate uniform, pe toată suprafaţa spaţiului exterior, în sensul acestei dispuneri, un număr suficient de adăposturi şi jgheaburi, adică cel puţin patru adăposturi pe hectar.

Prin utilizarea acestei metode se reduc apariţia unor boli tehnologice cum ar fi ciupirea penelor. Ca un dezavantaj precizăm creşterea consumului de furaj pe un ou cât şi scăderea procentajului de ouat.
Modul de echipare al halelor de producţie, utilajele tehnologice cât şi condiţiile de microclimat sunt identice ca la sistemul de creştere la sol (în funcţie de capacitatea de producţie, daca sunt effective mici se vor utiliza sisteme manual şi sem-iautomate iar pentru efective mari utilaje complet automatizate). Reţetele furajere trebuie să întrunească cerinţele nutriţionale recomandate de producătorii de hibrizi de găini ouătoare.
Trimiteți un comentariu