Ghid de crestere

luni, 7 iulie 2008

date generale despre pui si gaini ouatoare

Datorită etapei de dezvoltare în care se află la momentul actual zootehnia românească, apare necesitatea de introducere (din nou) a mecanizării proceselor tehnologice şi după aceea automatizarea acestora. Ţinând cont de sfărămiţarea terenurilor şi desfiinţarea a marii majorităţi a marilor complexe zootehnice, tehnologiile trebuie adaptate la nivel micro şi mediu de producţie. 
Pentru obţinerea de beneficii trebuie să luaţi în calcul o multitudine de factori care contribuie la obţinerea de rezultate şi implicit de profit. Astfel noi amintim o parte din aceşti factori:
1. Adăposturi corespunzătoare exploatării şi creşterii păsărilor . Acestea trebuie să asigure:
• Confortul termic;
• Curăţenia;
• Densitatea optimă pe m2;
• Ventilaţie corespunzătoare.
2. Furajarea şi adăparea conform normelor specifice fiecărui hibrid în parte:
• Trebuie să asigure frontul de furajare şi adăpare /pasăre;
• Trebuie să asigure uniformitate în distribuirea furajului şi a apei;
• Pierderile de apă şi furaje trebuie sa fie minime.
3. Iluminatul. Se cunoaşte faptul că păsările sunt cele mai influenţate de lumină, astfel iluminatul trebuie să asigure:
• Intensitatea luminoasă pe m2 necesar fiecărei perioade de exploatare;
• Programul de lumină trebuie să fie în corelaţie cu etapa fiziologică a păsării.
4. Ventilaţia trebuie să asigure în adăpost un aer curat, fără noxe. Nu trebuie să producă curenţi de aer deoarece influenţează negativ dezvoltarea şi starea de sănătate a păsărilor.
5. Temperatura trebuie să fie constantă şi să asigure confortul termic.
6. Normele sanitar-veterinare 
• Programul de vaccinare corespunzător asigură păsărilor o rezistenţă imunitară sporită;
• Programul de decontaminare a spaţiilor de creştere, a tuturor utilajelor zootehnice folosite, asigură condiţii normale de viaţă păsărilor.
Achiziţia puilor
Pui de o zi
Pentru puii de o zi trebuie să aveţi în vedere în primul rând provenienţa acestora. Aici este vorba de staţia de incubaţie care îi produce şi nu în ultimul rând de hibridul folosit. Caracteristicile care trebuie să le îndeplinească puii de o zi sunt:
• Puiii să îşi menţină echilibrul, eliminându-i pe cei în decubit;
• Picioarele să fie drepte;
• Abdomenul să fie normal;
• Ombilicul să fie uscat şi cu plaga închisă;
• Puii să aibă puful uscat, neaglutinat şi fără resturi de ou;
• Greutatea puilor să varieze între 35-45 grame.
Greutatea corporală a puilor de o zi reprezintă aproximativ 60-65% din greutatea ouălor introduse la incubat. Astfel, dacă ouăle provin de la puicuţelor care de abia au intrat în perioada de ouat, greutatea ouălor va fi mică şi implicit a puilor rezultaţi din acestea. De aceea este de important ca puii achiziţionaţi să provină din acelaşi lot de ouă. Dacă nu vom avea greutăţi variabile ale puilor, la finalizarea seriei va fi o variabilitate foarte mare a greutăţilor corporale.
Transportul puilor de o zi se realizează în maşini închise care să poată asigura temperatura (28-300C) necesară, cât şi ventilaţia. În acelaşi timp suprafeţele interioare ale maşinii trebuie să fie bine spălate şi decontaminate. Puii sunt transportaţi în lădiţe de plastic sau cutii de carton, compartimentate şi cu un dispozitiv de ventilaţie, cu o capacitate variabilă între 50 şi 100 de pui/cutie. La rândul lor şi acestea sunt curăţate şi decontaminate, astfel încât transportul să se realizeze în condiţii cât mai bune. Transportul puilor de la staţia de incubaţie şi beneficiar trebuie să se realizeze în timp cât mai scurt.

Puicuţe la 14-18 săptămâni (pentru găini ouătoare)
Pentru cei care optează să achiziţioneze puicuţe la 14-18 săptămâni, îi sfătuim să opteze pentru cumpărarea puilor direct de la poarta fermelor. În general puii care se găsesc în târguri şi oboare au un timp foarte mare de staţionare în afara ambiantului optim de creştere. Din această cauză la transferul acestora în gospodăriile populaţiei apar probleme. În general trebuie să urmăriţi ca puii să fie îmbrăcaţi uniform şi să aibă o cantitate mică de pene, un penaj curat, să fie vioi şi să prezinte o stare de întreţinere generală bună, picioarele să nu prezinte pododermatite (bătături). De asemenea trebuie să urmăriţi ca puii pe care îi cumpăraţi să aibă vaccinurile prevăzute de tehnologia de creştere. 
Pentru ambele categorii de pui trebuie să aveţi în vedere ca după transfer (din staţia de incubaţie sau din fermă) să administraţi substanţe antistres, cum ar fi vitaminele hidrosolubile, un tratament preventiv cu antibiotice. 
Cu privire la lucrările generale ce trebuie să le efectuaţi pentru popularea halelor de creştere şi exploatare cu pui de o zi sau a tineretului (puicuţelor) de înlocuire, vă recomandăm următoarele:
A. Înaintea populării se efectuează următoarele lucrări:
1. Decontaminarea adăpostului a adăpătorilor şi hrănitorilor trebuie să fie deosebit de energică;
2. Respectarea vidului sanitar-veterinar de 4 săptămâni;
3. Adăpătorile şi hrănitorile se verifică dacă funcţionează la parametri normali.
B. Cu o zi înainte de populare:
1. Temperatura în adăpost trebuie să se încadreze în valorile precizate în tehnologiile de creştere şi conform vârstei păsărilor;
2. Sistemul de adăpare şi furajare trebuie să funcţioneze în totalitate şi la parametri normali.
C. La populare:
1. Adăpătorile se alimenteză cu apă cu trei ore înainte de populare, astfel încât apa să ajungă la temperatura mediului ambiant;
2. Se verifică temperatura din adăpost cât şi de la nivelul puilor;
3. Se verifică sistemul de încălzire dacă funcţionează la parametri normali.

Recomandări pentru perioada de creştere (pentru găini ouătoare)

 Efectivele de tineret de înlocuire pentru găini ouătoare se cresc izolat de găinile ouătoare adulte sau alte specii de animale. În acest interval de timp (0-7 săptămâni) trebuie asigurate condiţii stricte de curăţenie.
În perioada 0-42 de zile se asigură furajarea de cel puţin două ori pe zi. La sfârşitul acestei perioadei se verifică consumul de furaj şi greutatea corporală (noi recomandăm verificarea consumului de furaj şi cântărirea puilor la sfârşitul fiecărei săptămâni pentru a putea corecta la timp eventualele greşeli tehnologice) pentru a urmări îndeaproape dacă acestea se încadrează în standardul hibridului folosit.
  Se verifică zilnic funcţionarea sistemelor de adăpare, furajare şi încălzire. Instalaţiile de adăpare şi furajare trebuie să fie reglate în funcţie de mărimea puilor.
Se aplică cu stricteţe programul de vaccinare specific.
Mortalităţile apărute se vor îndepărta zilnic din adăpost pentru a fi distruse (eventual se va efectua examenul necropsic pentru determinarea cauzelor morţii).
Cu trei zile înainte de transferul tineretului din halele de creştere în halele pentru găini ouătoare (începând cu ziua 123), se vor administra vitamine hidrosolubile şi săruri minerale. După transfer se va continua încă trei zile administrarea vitaminelor şi sărurilor minerale. Acest lucru se efectuează pentru diminuarea stresului provocat de transferul puilor. Rezultatele îngrijirii speciale se vor cunoaşte ulterior în producţia de ouă obţinută.
Trimiteți un comentariu